Over KringloopWijzer

Start in 2013

De start van de KringloopWijzer is in 2013. In juli van dat jaar presenteerden de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland het Zuivelplan ‘Kansen voor de zuivelketen na 2015’. Eén van de benoemde kansen is het produceren van zuivelproducten op basis van een efficiënte mineralenbenutting op het melkveebedrijf. Daarmee wil de melkvee- en zuivelsector graag bijdragen aan een beter klimaat en milieu door de verliezen van mineralen en de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak naar bodem, water en lucht te verminderen. In de zuivelketen is de melkveehouder een belangrijke schakel. Maar hoe kan de melkveehouder hieraan bijdragen? Daarvoor is de KringloopWijzer ontwikkeld.

Wat is de KringloopWijzer?

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in de milieu- en klimaatprestaties van zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Voor elk bedrijf is er wat te winnen!
De rekenregels van dit instrument zijn wetenschappelijk onderbouwd en de (door)ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Om de KringloopWijzer te kunnen berekenen zijn veel gegevens nodig. Die kunnen grotendeels geautomatiseerd door leveranciers van veehouders beschikbaar worden gesteld op basis van machtigingen. Voor het beheer van de data en het kunnen rekenen met de tool heeft ZuivelNL een Centrale Database KringloopWijzer opgezet. Naast machtigingen voor het inlezen van data kan een veehouder ook adviesorganisaties machtigen om voor of met de veehouder de KringloopWijzer op te stellen.

Indienen KringloopWijzer

De melkveehouder dient de KringloopWijzer elk jaar in over het afgelopen kalenderjaar. De datum van indiening wordt bepaald door de ontvanger van de boerderijmelk. ZuivelNL faciliteert dat invoergegevens zoveel mogelijk vanuit de bron automatisch ingelezen worden. De melkveehouder regelt de toestemming met machtigingen. Deze machtigingen zijn onder gebracht bij JoinData (www.join-data.nl).

Wat kan de KringloopWijzer opleveren?

  • Gezonde bodem
  • Betere benutting van mineralen
  • Vermindering van uitstoot van broeikasgassen en ammoniak naar het milieu
  • Hogere grasopbrengst en besparing op ruwvoeraankoop, kunstmestaankoop en/of mestafvoer
  • Mogelijke ruimte voor extra mineralen
  • Ondernemen met oog voor de toekomst
  • Financieel voordeel