Nieuwe cursus KringloopWijzer voor gevorderden in 2024

De KringloopWijzer geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor de melkveehouder nog beter kan sturen op de benutting van mineralen.

U bent bekend met het invullen en analyseren van de KringloopWijzer. Maar toch loopt u nog tegen vragen aan om een volledig uitgewerkt adviesplan op te kunnen stellen. 

Tijdens deze cursus voor gevorderden gaan we in klein groepsverband aan de slag met het opstellen van volledig uitgewerkte adviesplannen. Ook gaan we in op de verbanden tussen de kengetallen uit de Kringloopwijzer. Een maatregel voor het ene kengetal heeft mogelijk een negatieve afwenteling hebben voor een ander kengetal.

Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

Deelnemers

De cursus voor gevorderden is met name gericht op adviseurs. Docenten en melkveehouders zijn ook welkom voor deelname. Bij deelname aan deze cursus verwachten wij dat u over gedegen basiskennis en -ervaring beschikt.

Heeft u nog geen ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer en het inzetten van de KringloopWijzer als managementinstrument? Dan is de basiscursus wellicht interessant. In het voorjaar van 2025 vindt deze weer plaats. 

Programma cursus voor gevorderden

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie verschillende melkveebedrijven.

Per bijeenkomst zal in kleine groepjes een concreet adviesplan voor de betreffende melkveehouder worden opgesteld. Aan het eind van een cursusdag presenteren de kleine groepjes hun adviesplan aan de anderen. Eventuele onderlinge verschillen in de adviesplannen worden daarna uitvoerig besproken.

Door de kleine groepen en de aanwezigheid van twee trainers per bijeenkomst, is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

Locatie en tijdstip
De cursus voor gevorderden vindt in 2024 bij voldoende animo plaats op melkveebedrijven in regio Noord-Midden (omgeving Zwolle).
De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Cursusdata zijn:
dinsdag 24 september
dinsdag 8 oktober
dinsdag 22 oktober


De cursus vindt plaats met maximaal 16 deelnemers.

Kosten
De eigen bijdrage bedraagt € 850,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl).

Aanmelden cursus voor gevorderden

Bent u geïnteresseerd in de gevorderdencursus, heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl).

Aanmelden:

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de gevorderden cursus. 

Algemene voorwaarden deelname KringloopWijzer cursus

  • U gaat akkoord met het aanleveren van persoonsgegevens voor de registratie en facturatie van de KringloopWijzercursus.
  • Na aanmelding ontvangt u van ons binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.
  • Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur op basis van de gegevens die u aan ons daarvoor beschikbaar hebt gesteld.
  • Uw deelname aan de KringloopWijzercursus is pas definitief wanneer de factuur betaald is. Deze moet vóór aanvang van de eerste cursus dag voldaan zijn.
  • Mocht u onverwachts niet meer kunnen deelnemen aan (één of meerdere bijeenkomsten van) de cursus dan kunnen wij u helaas de kosten van de cursus niet terugbetalen. U bent vrij om uw plaats door te geven aan iemand anders.
  • De inschrijving sluit niet automatisch wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wij kunnen daarom niet voorkomen dat uw aanmelding niet gehonoreerd wordt wanneer het maximum is overschreden. Zodra het maximum is overschreden zullen wij het inschrijfformulier z.s.m. sluiten. Indien de cursus vol is en u hebt zich wel aangemeld dan ontvangt u hiervan bericht. Er is mogelijkheid om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen.
  • Bij te weinig deelname voor behoudt LTO Noord zich het recht voor een centrale plek voor te stellen om de cursus toch plaats te laten vinden. U ontvangt hiervan tijdig bericht.

Voor informatie over de cursus

Facturatie