bBasiscursus KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor de melkveehouder nog beter kan sturen op de benutting van mineralen.

Maar hoe werkt de KringloopWijzer eigenlijk? En aan welke knoppen in de bedrijfsvoering kunt u draaien om uitkomsten te verbeteren? Tijdens deze basiscursus maakt u kennis met dit managementinstrument. U leert om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen en verbanden tussen de indicatoren te leggen. Dit geeft inzicht en handvatten om vervolgens aan de slag te gaan met het sturen op de benutting van mineralen.

Deelnemers

De basiscursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Enige basiskennis van technische kengetallen op het melkveebedrijf is aan te raden; bijvoorbeeld wat N-P-K en VEM betekent.

Heeft u al voldoende basiskennis en -ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer, maar wilt u zich nog verder ontwikkelen in het uitwerken van een adviesplan? Dan is de cursus voor gevorderden wellicht interessant voor u.

Meer informatie over de cursus voor gevorderden

Programma Basiscursus

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Nut en noodzaak van de KringloopWijzer, hoe werken rekenregels, duurzaamheidsindicatoren en het belang van en tips voor goede invoer.
  2. Het lezen en beoordelen van de cijfers in het uitvoerrapport van de KringloopWijzer.
  3. Het formuleren van adviezen voor managementtoepassingen in de praktijk.

Er wordt gebruik gemaakt van echte praktijkcasussen die representatief zijn voor de diversiteit in de melkveehouderij. De derde en laatste bijeenkomst vindt plaats in combinatie met een excursie. De cursus wordt afgesloten met een test om de opgedane kennis te toetsen en ontvangt u aansluitend een bewijs van deelname.

Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

Bij voldoende animo vindt de Basiscursus KringloopWijzer plaats in het voorjaar van 2025. Communicatie over de cursuslocatie en -data start in januari 2025.  

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl).

Aanmelden Basiscursus

Inschrijving is gesloten.

 

 


Aanmelden:

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de basiscursus. 

Algemene voorwaarden deelname KringloopWijzer cursus

  • U gaat akkoord met het aanleveren van persoonsgegevens voor de registratie en facturatie van de KringloopWijzer cursus.
  • Na aanmelding ontvangt u van ons binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.
  • Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur op basis van de gegevens die u aan ons daarvoor beschikbaar hebt gesteld.
  • Uw deelname aan de KringloopWijzer cursus is pas definitief wanneer de factuur betaald is. Deze moet vóór aanvang van de eerste cursusdag voldaan zijn.
  • Mocht u onverwachts niet meer kunnen deelnemen aan (één of meerdere bijeenkomsten van) de cursus dan kunnen wij u helaas de kosten van de cursus niet terugbetalen. U bent vrij om uw plaats door te geven aan iemand anders.
  • De inschrijving sluit niet automatisch wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wij kunnen daarom niet voorkomen dat uw aanmelding niet gehonoreerd wordt wanneer het maximum is overschreden. Zodra het maximum is overschreden zullen wij het inschrijfformulier z.s.m. sluiten. Indien de cursus vol is en u heeft u wel aangemeld, dan ontvangt u hiervan bericht. Het is mogelijk om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen.
  • Bij te weinig deelname behoudt LTO Noord zich het recht voor een centrale plek voor te stellen om de cursus toch plaats te laten vinden. U ontvangt hiervan tijdig bericht.