Actueel

KringloopTip: Video: Video: Aandacht voor voederwinning

11 juli 2022

Wat is het belang van het juist afstellen van de voederwinningsmachines binnen de KringloopWijzer? Netjes werken is een belangrijk uitgangspunt om goed en smakelijk ruwvoer te winnen. Hoe je dat doet legt Sjon de Leeuw uit in deze video.

Lees meer

KringloopWijzer cursus 2022 gaat in september van start in regio Noord en Zuid

6 juli 2022

Ook dit najaar wordt de KringloopWijzer-cursus weer aangeboden op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden in twee verschillende regio's, Noord (omgeving Zwolle) en Zuid (omgeving Den Bosch). Het is tot 16 augustus 2022 mogelijk je aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus 2022.

Lees meer

KringloopTip: Bewust een grassoort kiezen voor droogtegevoelige percelen

23 juni 2022

Dit groeiseizoen zitten we ruim boven het gemiddelde neerslagtekort. Daarmee zit 2022 in de top 5 droogste jaren tot nu toe. Dit betekent dat de concentratie van nutriënten in de bodem toe neemt. Een plant heeft tenslotte vocht nodig om de nutriënten op te nemen. Een tekort aan neerslag heeft dan ook een negatieve invloed op de grasoogsten. Kies bijvoorbeeld op perceel dat je niet kunt beregenen een droogte tolerant grasmengsel.

Lees meer

KringloopTip: Video: Eiwit van eigen land

2 juni 2022

Het kengetal 'eiwit van eigen land' binnen de KringloopWijzer is gewijzigd. Onderzoeker Gerjan Hilhorst legt uit wat het verschil is en geeft adviezen hoe je als veehouder het best kunt sturen op meer eiwit van eigen land.

Lees meer

KringloopTip: Sparen op kunstmest stikstof

30 mei 2022

Om meerdere redenen is het interessant om de gift van kunstmest stikstof te beperken. Naast de hoge prijs betekent het ook het beperken van verliezen naar de lucht, grond- en oppervlaktewater. Een overzicht van maatregelen die bijdragen aan verminderen van de kunstmestgift in de praktijk.

Lees meer

Webinar Bodemkoolstof doorgronden terugkijken

30 mei 2022

Op woensdag 18 mei 2022 organiseerde het projectteam KringloopWijzer een webinar over het doorgronden van bodemkoolstof. Melkveehouders beheren een enorme voorraad aan bodemkoolstof. Maar wat is bodemkoolstof? En hoe kun je de koolstof in de bodem beheren?

Lees meer

KringloopWijzer door 99% tijdig ingediend

18 mei 2022

Op 15 mei 2022 hadden 13.859 melkveehouders de KringloopWijzer 2021 ingediend. Hiermee heeft 99% van alle melkveebedrijven op tijd voldaan aan de verplichting van hun zuivelonderneming. Dit percentage is iets hoger dan vorig jaar; toen lag het percentage op 98%. Ca. 150 bedrijven gaan een brief ontvangen met de mededeling dat zij binnen de in het kwaliteitssysteem van hun zuivelonderneming gestelde hersteltermijn alsnog aan de verplichting moeten voldoen. De leden van NZO, LTO, Nevedi en VLB blijven zich gezamenlijk inspannen om ook deze groep melkveehouders te ondersteunen bij het indienen van de KringloopWijzer.

Lees meer

Videoserie Stan de Kringloopman over dashboardkenmerken KringloopWijzer

11 mei 2022

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Zo legt Stan de Kringloopman uit wat stikstofbodemoverschot, ammoniak- en broeikasgasemissie en percentage eiwit van eigen land zijn. Ook gaat hij daarover het gesprek met melkveehouders aan. De videoproductie is een samenwerking tussen ZuivelNL en Veeteelt.

Lees meer

KringloopTip: Vanggewas voor 1 oktober de grond in

10 mei 2022

Kent u het boek van Gabe Brown: Rijke grond, minder werk? Hierin komt een van de belangrijkste regels voor goed bodembeheer naar voren. Deze regel voor goed bodembeheer houdt in dat de grond altijd bedekt moet zijn. Bij grasland wordt daar aan voldaan. Bij maisteelt is dat alleen mogelijk door de teelt te combineren met een vanggewas voor en na de teelt. Maar hoe doet u dat?

Lees meer