Over KringloopWijzer

De zuivelsector wil zich graag op een duurzame manier blijven ontwikkelen. Met het produceren van duurzame zuivel kan de sector zich onderscheiden in de markt. Goed voor de keten, waarin u een belangrijke schakel bent. Maar hoe doet u dat, op een duurzame manier melk produceren?

De basis ligt in een efficiënte mineralenbenutting. En daarom is de KringloopWijzer ontwikkeld. Met dit management instrument brengt u de mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld.

Aantoonbaar verbeteren met de KringloopWijzer
Met de KringloopWijzer kunt u aantonen hoe u de efficiëntie op uw eigen bedrijf verder verbetert. Vanuit uw eigen vakmanschap bepaalt u via welke knoppen u uw bedrijfsvoering bijstuurt.

Alle ingediende KringloopWijzers zijn opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer. Deze database is in beheer van ZuivelNL. Aan de hand van sectorrapportages kan de sector aantonen dat deze zich binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden ontwikkelt (op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen). Dat is ook de reden dat de zuivelsector de KringloopWijzer per 1 januari 2017 verplicht is gesteld voor alle melkveehouders.

Hieronder ziet u een video met een interview met Han Swinkels van ZuivelNL en Barend Meerkerk van PPP Agro Advies over het belang van de KringloopWijzer voor melkveehouder en sector.