Agenda

Om de KringloopWijzer optimaal als managementtool te kunnen benutten, is het belangrijk dat gegevens correct en nauwkeurig worden aangeleverd. U wordt daarom geadviseerd om gedurende het jaar gegevens te verzamelen voor de KringloopWijzer. Dit overzicht geeft per maand weer welke gegevens u op welk moment kunt verzamelen.

Uiterste indiendatum KringloopWijzer

Voor de uiterste indiendatum van de KringloopWijzer verwijzen wij u graag naar de bepalingen van uw zuivelonderneming.

Welke acties zijn handig om te doen vóór 1 januari?

 • Vraag op eherkenning.nl minimaal Niveau 2+ aan. Hiermee kunt u inloggen op de KringloopWijzer.
 • Machtig in uw dossier op mijn.rvo.nl de RVO om de beschikbare gegevens over uw bedrijf in te kunnen laden in de Centrale Database van de KringloopWijzer.
 • Stel bij machtigingen een datakoppeling in voor uw voerleverancier, kunstmestleverancier, laboratorium, zuivelaar en RVO, zodat de belangrijkste informatie automatisch wordt ingelezen.
 • Neem vóór 1 januari BEX-waardige monsters van aangelegde gras en maiskuilen en laat de inhoud opmeten.
 • Bepaal vervolgens einde jaar de eindvoorraden van voeders, meststoffen en dierlijke mest.
 • Zorg voor een overzicht van de juiste fosfaatgehalten van de percelen, om de correcte mestafvoer in te schatten.

Vóór 1 februari

 • Neem een uitgebreid grondmonster van de percelen als de geldigheidstermijn bijna verstreken is.
 • Aanvragen derogatie bij RVO, indien gewenst.
 • Opstellen bemestingsplan.

Maart

 • Opstellen beweidingsplan in combinatie met bemestingsplan.

April

 • Vul gecombineerde opgave in.

Mei

 • Uiterlijk 15 mei* moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer ingevuld en ingediend hebben.
 • Uiterlijk 15 mei moet er per perceel een geldig grondmonster aanwezig zijn voor fosfaatdifferentiatie. Een grondmonster is vier jaar geldig. Wanneer het monster na 15 mei ouder is dan vier jaar moet er een nieuw monster genomen worden. 

* Deze uiterste indiendatum is afhankelijk van de bepalingen van uw zuivelonderneming. Het kan zijn dat uw zuivelonderneming een eerdere indiendatum hanteert.

Juli

 • In juli maakt u een inschatting van het aandeel klaver in uw grasland.

September

 • Maak een prognose voor het resultaat van uw KringloopWijzer zodat er nog voldoende tijd is om bij te sturen.