Automatische invoer gegevens in de CDKLW

Datakoppelingen met brondata

Veel gegevens voor het berekenen van de KringloopWijzer zijn via datakoppelingen automatisch in te laden vanuit de systemen van uw leverancier(s) in de Centrale Database KringloopWijzer (CDKLW). Op deze wijze kan brondata worden gebruikt en kunnen delen van de KringloopWijzer automatisch ingevuld worden en periodiek bijgewerkt. Deze datakoppelingen besparen u zo veel handwerk. Het gebruik van brondata draagt ook bij aan een beter ingevulde KringloopWijzer, zodat u deze als een goed managementinstrument kunt inzetten.

Vereisten voor een datakoppeling

Om het automatisch inlezen van data mogelijk te maken is het nodig dat:

  • uw leverancier data (technisch gezien) kan leveren aan de CDKLW. Onderaan deze pagina ziet u een lijst van leveranciers die data kunnen leveren. Staat uw leverancier er niet bij, dan kunt u bij uw leverancier vragen of men data wil of kan leveren. De leverancier kan contact opnemen met de helpdesk van de CDKLW voor instructies via support@mijnkringloopwijzer.nl.
  • u met machtigingen aangeeft dat de CDKLW digitaal beschikbare gegevens van uw leveranciers mag inlezen. U kunt ook een verzoek van een leverancier ontvangen om uw data te mogen leveren. In dat geval geeft u een akkoord of u weigert het verzoek. U bepaalt altijd zelf aan wie u machtigingen afgeeft. U heeft altijd de mogelijkheid machtigingen af te geven, te wijzigen of in te trekken.

Data-leveranciers machtigen

In mijnkringloopwijzer.nl machtigt u leveranciers zelf en gaat u na of er machtigingsverzoeken zijn. Na het inloggen op mijnkringloopwijzer.nl ziet u rechtsboven de knop “Machtigingen”. U ziet vier opties als u daarop klikt. Machtigingen toevoegen doet u door “machtigingen overzicht” bovenaan het scherm te kiezen. U kiest het type bericht, de data-leverancier en een van uw klantnummers bij de data-leverancier. Herhaal deze actie als er meerdere klantnummers zijn. Na het opslaan ziet u de machtiging terug in het overzicht. Alleen van de aangegeven klantnummers wordt dan data opgevraagd. Verzoeken om een machtiging vindt u onder “Openstaande machtigingen”.

De machtigingen worden opgeslagen in het systeem van MijnJoindata. De getoonde lay-out van de schermen in mijnkringloopwijzer.nl voor het beheer van de machtigingen zijn ook van JoinData.

Zie de handleiding voor meer uitleg en achtergrond.
U kunt voor uitleg ook de instructievideo voor melkveehouders (vanaf 4:40 minuten) en adviseurs bekijken

Machtigingen RVO

De enige uitzondering op deze werkwijze zijn de datakoppelingen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Om de perceelgegevens en VDM-gegevens in te laden in de CDKLW dient u ZuivelNL ook te machtigen bij RVO. Deze machtiging geeft u af via uw dossier op www.mijnrvo.nl.
Voor het inladen van de I&R diergegevens dient ZuivelNL vanuit de CDKLW een machtigingsverzoek in bij RVO. U krijgt daarvan dan bericht van RVO. Het verzoek heeft een wachttijd van 14 dagen. Als u inlogt bij RVO kunt u voor het machtigingsverzoek direct akkoord geven of intrekken.

Voor meer informatie zie de Instructie machtigingen aan RVO-zijde

Veelgestelde vragen

Nog meer weten over de automatische invoer van gegevens in de Centrale Database KringloopWijzer via datakoppelingen?

Lees ook de veelgestelde vragen

Verwerkingstijd gegevens datakoppelingen

Zodra een machtiging voor een datakoppeling is goedgekeurd, duurt het meestal een week voordat de datakoppeling actief is en de gegevens zichtbaar zijn. In onderstaand schema ziet u hoe vaak de gegevens periodiek worden bijgewerkt, en hoe snel u dus de gegevens ziet.

Voor het ophalen van de gegevens maakt de CDKLW ook gebruik van de diensten van JoinData. Op basis van de machtigingen verzamelt de CDKLW gegevens van leveranciers.  Deze gegevens worden ingelezen en verwerkt. De data-uitwisseling is mede mogelijk gemaakt door het afspreken van technische standaards in de agrarische sector. Deze worden opgesteld en onderhouden door de vereniging AgroConnect (www.agroconnect.nl).

Overzicht datakoppelingen CDKLW:

Datakoppeling

Zichtbaar na instellen

Periodiek bijwerken

Zichtbaar na bijwerken

Voer-, kunstmest – en strooiselgegevens*

< 1 week

Dagelijks

De volgende dag

Melkleveringen*

< 1 week

Maandelijks

Dag 7-10

Bodem- en gewasanalyses*

< 1 week

Dagelijks

De volgende dag

Diergegevens (I&R)**

14 dagen

Maandelijks

Dag 5

Mesttransporten**

< 1 week

Wekelijks

De volgende dag

Perceelsgegevens**

< 1 week

Via de koppeltool

Direct

 

* Deze gegevens worden na het verstrekken van een machtiging ingelezen en zijn dan zichtbaar in de KLW-schermen. Dit geldt alleen voor die leveranciers waarvoor de koppeling operationeel is, zie hiervoor ook onderstaande lijst.

** mesttransporten en perceelsgegevens zijn beschikbaar via RVO. U dient daarvoor ook een machtiging af te geven bij RVO. Voor I&R diergegevens wordt vanuit de CDKLW een machtigingsverzoek gedaan. Er is dan wel een wachttijd van 14 dagen. U kunt ook direct bij RVO een machtiging voor I&R diergegevens accorderen of intrekken.