KringloopTip: Meer weidegras in de koe

Het aandeel ondernemers dat hun koeien laat beweiden is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Bijna 84 procent van de melkveehouders in Nederland past een vorm van beweiding toe. Deze veehouders worstelen nu met de vragen: Hoe groot is het aandeel vers gras dat de koeien kunnen opnemen en wat is hierin de optimale situatie?

10 augustus 2021

Op veel bedrijven kan de opname van vers gras nog omhoog. Dit is vaak wennen voor veehouders, omdat zij dan minder controle hebben over het rantsoen. De koeien nemen zelf een groot deel van het rantsoen op in de vorm van vers gras. Is dit nu een bedreiging of juist een kans. Als je weet dat vers gras circa 10 cent per kilogram droge stof goedkoper en een hogere voederwaarde kent als kuilgras dan liggen hier zeker kansen. Maar hoe krijg je nu meer vers gras in de koe?

Klik op onderstaande knop om de hele Tip op Verantwoorde Veehouderij te lezen

Lees verder

Bronvermelding

Auteur: Sjon de Leeuw
Foto: Wageningen University & Research

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer