Nieuws

Hier vindt u het overzicht van nieuws over de KringloopWijzer.

In totaal bezochten ruim 150 bedrijfsadviseurs en lokale bestuurders de regionale bijeenkomsten die de samenwerkende partners van de KringloopWijzer eind november organiseerden in Wolvega, Nijkerk, Alphen aan den Rijn en Nuland. Bij elke regiobijeenkomst was ook Wageningen University & Research aanwezig voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen. Bedrijfsadviseurs en lo ...

De spreiding in mineralenexcretie per ton melk van bedrijven die beweiding toepassen is groot. Verschillende partijen hebben samen een dashboard ontwikkeld, waarop maatregelen zijn verzameld, die de mineralenefficiëntie verbeteren.Op het dashboard zijn maatregelen ter verbetering van de mineralenefficiëntie bij beweiding. Hierbij is aandacht voor hogere efficiëntie door koe- en ...

U kunt de KringloopWijzer over het jaar 2017 alvast voor een groot deel invullen, nakijken en als u wenst rapportages draaien. Het is nog niet mogelijk om uw KringloopWijzer over 2017 in te dienen. Tot medio januari 2018 kunnen de gegevens die automatisch binnen lopen nog niet compleet zijn en daardoor kunnen ook de eindvoorraden nog niet volledig ingevuld worden. De rekenmodul ...

16.069 melkveehouders hebben op tijd hun KringloopWijzer ingediend. Dat is ruim 95% van alle bedrijven. De helft daarvan diende de KringloopWijzer in de laatste maand in, waarvan 500 zelfs op de laatste dag. De komende weken zullen NZO, LTO, Nevedi en VLB zich gezamenlijk inspannen om ook de overige melkveehouders te ondersteunen om aan hun verplichting te voldoen.

De Centrale Database KringloopWijzer heeft afgelopen week de 10.000e KringloopWijzer mogen ontvangen. In totaal hebben zich nu bijna 16.500 melkveehouders aangemeld op www.mijnkringloopwijzer.nl. Deze veehouders hebben nog niet allemaal hun gegevens volledig ingevuld en machtigingen afgegeven. Veehouders worden opgeroepen zich aan te melden, machtigingen af te geven, ingevulde ...

Twee deelnemers aan de BEP-pilot vertellen over hun ervaringen en de voordelen die deelname aan de pilot hen de afgelopen jaren opleverden.

Per 24 maart 2017 hebben al meer dan 16.000 melkveehouders zich aangemeld bij de Centrale Database KringloopWijzer en ruim 6.300 melkveehouders de KringloopWijzer 2016 ingediend. Via de zuivelondernemingen zijn alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer 2016 in te dienen via de Centrale Database KringloopWijzer.

Vanaf 23 januari 2018 krijgen melkveehouders de uitkomsten van de KringloopWijzer die van invloed zijn op het milieu en klimaat overzichtelijk weergegeven in een dashboard. Het Dashboard Milieu en Klimaat geeft inzicht in de bedrijfsprestaties voor de belangrijkste milieu- en klimaatindicatoren: stikstof, ammoniak (per gve en per hectare), broeikasgassen, percentage blijvend gr ...

Met de KringloopWijzer wordt de mineralenefficiëntie op bedrijfsniveau in beeld gebracht. Hiermee is sturen op de benutting van mineralen en dus besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer mogelijk. Bovendien biedt de KringloopWijzer de mogelijkheid om als sector binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden te blijven en verantwoord te kunnen ontwikkelen.De VLB heeft ...

Uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers blijkt dat beweiding niet nadelig is voor de milieu- en bedrijfsprestaties van Achterhoekse melkveehouders. Daarnaast laten de cijfers ook zien dat de intensiteit niet allesbepalend is, maar het sturen op mineralenefficiëntie belangrijker is. De resultaten uit het project zijn gebaseerd op de cijfers ...