Nieuws

Hier vindt u het overzicht van nieuws over de KringloopWijzer.

De spreiding in mineralenexcretie per ton melk van bedrijven die beweiding toepassen is groot. Verschillende partijen hebben samen een dashboard ontwikkeld, waarop maatregelen zijn verzameld, die de mineralenefficiëntie verbeteren.Op het dashboard zijn maatregelen ter verbetering van de mineralenefficiëntie bij beweiding. Hierbij is aandacht voor hogere efficiëntie door koe- en ...

Het is nog niet mogelijk om uw KringloopWijzer over 2017 in te dienen. Omdat het jaar nog niet voorbij is, zijn de gegevens nog niet compleet en kunnen de eindvoorraden nog niet worden ingevuld. Bovendien draait de Centrale Database van de KringloopWijzer nog met de rekenmodule versie van 2016. Eind november komt de versie 2017 beschikbaar en worden ook aanpassingen op de scher ...

16.069 melkveehouders hebben op tijd hun KringloopWijzer ingediend. Dat is ruim 95% van alle bedrijven. De helft daarvan diende de KringloopWijzer in de laatste maand in, waarvan 500 zelfs op de laatste dag. De komende weken zullen NZO, LTO, Nevedi en VLB zich gezamenlijk inspannen om ook de overige melkveehouders te ondersteunen om aan hun verplichting te voldoen.

De Centrale Database KringloopWijzer heeft afgelopen week de 10.000e KringloopWijzer mogen ontvangen. In totaal hebben zich nu bijna 16.500 melkveehouders aangemeld op www.mijnkringloopwijzer.nl. Deze veehouders hebben nog niet allemaal hun gegevens volledig ingevuld en machtigingen afgegeven. Veehouders worden opgeroepen zich aan te melden, machtigingen af te geven, ingevulde ...

Twee deelnemers aan de BEP-pilot vertellen over hun ervaringen en de voordelen die deelname aan de pilot hen de afgelopen jaren opleverden.

Per 24 maart 2017 hebben al meer dan 16.000 melkveehouders zich aangemeld bij de Centrale Database KringloopWijzer en ruim 6.300 melkveehouders de KringloopWijzer 2016 ingediend. Via de zuivelondernemingen zijn alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer 2016 in te dienen via de Centrale Database KringloopWijzer.

Omdat de Centrale Database KringloopWijzer aan een langjarige, stabiele inrichting werkt is besloten om over te stappen op XML-bestanden. XML is een internationale standaard voor gegevensoverdracht en deze bestanden zijn ook nog leesbaar met een tekstverwerker.

De Helpdesk KringloopWijzer ontvangt regelmatig vragen over problemen met diverse koppelingen en signaleringen. Daarnaast stellen veehouders vragen over het maken van rapportages. Onderstaand leest u een toelichting op deze ragen.

De KringloopWijzer is op een aantal punten gewijzigd en verbeterd. Zo is de KringloopWijzer nu ook te gebruiken door zelfzuivelaars, jongveeopfokbedrijven en melkveebedrijven met akkerbouw- of andere neventakken. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

De melkveesector wil aantoonbaar verduurzamen. Daarom stelt de zuivelsector het indienen van de KringloopWijzer vanaf 1 januari 2017 voor alle melkveehouders verplicht. Tot voorheen gold die verplichting alleen voor melkveehouders met een fosfaatoverschot. In 2017 moeten  alle melkveehouders de KringloopWijzer over het jaar 2016 invullen en indienen.