Basiscursus KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor de melkveehouder nog beter kan sturen op de benutting van mineralen.

Maar hoe werkt de KringloopWijzer eigenlijk? En aan welke knoppen in de bedrijfsvoering kunt u draaien om uitkomsten te verbeteren? Tijdens deze basiscursus maakt u kennis met dit managementinstrument: u leert om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen en verbanden tussen de indicatoren te leggen. Dit geeft u inzicht en handvatten om vervolgens aan de slag te gaan met het sturen op de benutting van mineralen.

Deelnemers

De basiscursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Voor deze cursus is géén basiskennis vereist.

Heeft u al voldoende basiskennis en -ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer, maar wilt u zich nog verder ontwikkelen in het uitwerken van een adviesplan? Dan is de cursus voor gevorderden wellicht interessant voor u.

Meer informatie over de cursus voor gevorderden

Programma Basiscursus

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Nut en noodzaak van de KringloopWijzer, rekenregels, duurzaamheidsindicatoren en het belang van en tips voor goede invoer.
  2. Het lezen en beoordelen van resultaten en het formuleren van adviezen.
  3. Managementtoepassingen in de praktijk.

Er wordt gebruik gemaakt van echte praktijkcasussen die representatief zijn voor de diversiteit in de melkveehouderij. De derde en laatste bijeenkomst vindt plaats in combinatie met een excursie. De cursus wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets ontvangt u een bewijs van deelname.

Door de aanwezigheid van twee trainers per bijeenkomst, is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

Locatie en tijdstip
De basiscursus vindt definitief plaats in regio Noord (omgeving Zwolle).
De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Regio Noord (omgeving Zwolle)

Donderdag 16 september
Donderdag 30 september
Donderdag 14 oktober

De cursus vindt plaats met maximaal 20 deelnemers.

Kosten
De eigen bijdrage bedraagt € 695,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan tussen 28 juli en 16 augustus contact op met Marleen van Mier (mvmier@ltonoord.nl) en na 16 augustus met Maike Hanenberg (mhanenberg@ltonoord.nl).

Aanmelden Basiscursus

Via onderstaand formulier kunt u zich tot uiterlijk 30 augustus 2021 aanmelden voor de basiscursus. 

Voorwaarden:

  • U gaat akkoord met het aanleveren van persoonsgegevens voor de registratie en facturatie van de KringloopWijzer cursus.
  • Na aanmelding ontvangt u van ons binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.
  • Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur op basis van de gegevens die u aan ons daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
  • Uw deelname aan de KringloopWijzer cursus is pas definitief wanneer de factuur betaald is. Deze moet vóór aanvang van de eerste cursusdag voldaan zijn.
  • Mocht u onverwachts niet meer kunnen deelnemen aan (één of meerdere bijeenkomsten van) de cursus dan kunnen wij u helaas de kosten van de cursus niet terugbetalen. U bent vrij om uw plaats door te geven aan iemand anders.
  • Er zijn maximaal 20 plekken per regio om deel te nemen aan de cursus. De inschrijving sluit niet automatisch wanneer het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt. Het is mogelijk dat uw aanmelding niet gehonoreerd wordt wanneer het maximum is overschreden. Zodra het maximum is overschreden zullen wij het inschrijfformulier z.s.m. sluiten. Indien de cursus vol is en u heeft zich wel aangemeld dan ontvangt u hiervan bericht. Er is ruimte om u op te geven voor een andere locatie of om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen.

Voor informatie over de cursus

Facturatie