Cursus KringloopWijzer

De mineralenkringloop op een melkveebedrijf wordt door middel van de KringloopWijzer in beeld gebracht. Met de resultaten van de KringloopWijzer kunnen concrete verbeteracties worden gesignaleerd. Tijdens deze cursus leert u om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen, verbanden tussen de indicatoren te leggen en krijgt u handvatten om op basis van deze inzichten een passend actieplan te formuleren voor een melkveebedrijf.

Programma

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Nut en noodzaak van de KringloopWijzer, rekenregels, duurzaamheidsindicatoren en het belang van en tips voor goede invoer.
  2. Het lezen en beoordelen van resultaten en het formuleren van een actieplan.
  3. Managementtoepassingen in de praktijk.

Er wordt gebruik gemaakt van échte praktijkcasussen die representatief zijn voor de
diversiteit in de melkveehouderij. De derde en laatste bijeenkomst vindt plaats in combinatie
met een excursie. De cursus wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets ontvangt u een bewijs van deelname.

Deelnemers

De cursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers per regio. Indien een groep te klein is wordt deze samengevoegd met een andere regio. Vol = vol. 

Tijd, data en locatie

De inschrijving is inmiddels gesloten. Vul het inschrijfformulier in bij interesse. Bij voldoende animo zullen er nieuwe cursusdata gepland worden.

De bijeenkomsten vinden plaats van 15.00 tot 20.00 uur (met uitzondering van de excursie).
Voor een avondmaaltijd wordt gezorgd.

Regio Noord (Meppel of Drachten) - GESLOTEN!

Regio Midden (Barneveld) - GESLOTEN! Regio Zuid (Den Bosch) - GESLOTEN
Dinsdag 4 februari Donderdag 6 februari Vrijdag 7 februari
Maandag 9 maart Donderdag 19 maart Woensdag 11 maart
Dinsdag 7 april (hele dag) Donderdag 16 april (hele dag) Woensdag 8 april (hele dag)

 

Kosten

De eigen bijdrage bedraagt € 475,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de cursus. 

Voorwaarden:

  • U gaat akkoord met het aanleveren van (persoonlijke- en/of bedrijfs)gegevens en het gebruik daarvan door KringloopWijzer ten behoeve van de KringloopWijzer cursus.
  • Na aanmelding ontvangt u van ons binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.
  • Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur op basis van de gegevens die u aan ons daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
  • Uw deelname aan de KringloopWijzer cursus is pas definitief wanneer de factuur betaald is. Deze moet vóór aanvang van de eerste cursusdag voldaan zijn.
  • Mocht u onverwachts niet meer kunnen deelnemen aan (één of meerdere bijeenkomsten van) de cursus dan kunnen wij u helaas de kosten van de cursus niet terugbetalen. U bent vrij om uw plaats door te geven aan iemand anders.
  • Er zijn maximaal 20 plekken per regio om deel te nemen aan de cursus. De inschrijving sluit niet automatisch wanneer het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt. Het is mogelijk dat uw aanmelding niet gehonoreerd wordt wanneer het maximum is overschreden. Zodra het maximum is overschreden zullen wij het inschrijfformulier z.s.m. sluiten. Indien de cursus vol is en u heeft zich wel aangemeld dan ontvangt u hiervan bericht. Er is mogelijkheid om u op te geven voor een andere locatie of om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen.

De inschrijving is inmiddels gesloten. Vul het inschrijfformulier in bij interesse. Bij voldoende animo zullen er nieuwe cursusdata gepland worden.

Voor informatie over de cursus

Facturatie