DATA koppelingen

Veel gegevens voor de KringloopWijzer zijn via datakoppelingen automatisch in te laden vanaf de systemen van uw leverancier(s). Zo worden delen van de KringloopWijzer automatisch ingevuld en periodiek bijgewerkt.

Vereisten voor datakoppeling

Om het automatisch laden mogelijk te maken is het nodig dat:

  • uw leverancier gekoppeld is aan de Centrale Database KringloopWijzer;
  • u deze leverancier machtigt om de digitaal beschikbare gegevens over uw bedrijf automatisch in te laden.
Instructie Machtigingen en datakoppelingen

Overzicht gekoppelde leveranciers

Steeds meer leveranciers zijn gekoppeld aan de Centrale Database KringloopWijzer. Via het afgeven van machtigingen in het machtigingenscherm (na inloggen) bepaalt u zelf welke partijen automatisch gegevens over uw bedrijf in de Centrale Database KringloopWijzer mogen laden.

De enige uitzondering op deze werkwijze zijn de datakoppelingen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om deze gegevens in te laden in de KringloopWijzer moet u ZuivelNL (KringloopWijzer) ook machtigen via uw dossier op www.mijnrvo.nl.

Verwerkingstijd gegevens datakoppeling

Als u de machtiging voor een datakoppeling heeft afgegeven, duurt het meestal een week voordat de gegevens zichtbaar zijn in de Centrale Database KringloopWijzer. In onderstaand schema kunt u zien hoeveel tijd er overheen gaat voordat u de gegevens ziet en hoe vaak de gegevens periodiek worden bijgewerkt.

 

Datakoppeling

Zichtbaar na instellen

Periodiek bijwerken

Zichtbaar na bijwerken

Voer-, kunstmest – en strooiselgegevens*

< 1 week

Dagelijks

De volgende dag

Melkleveringen*

< 1 week

Maandelijks

Dag 7-10

Bodem- en gewas analyses**

< 1 week

Dagelijks

De volgende dag

Diergegevens (I&R)*

14 dagen***

Maandelijks

Dag 5

Mestgegevens**

< 1 week

Wekelijks

De volgende dag

Perceelsgegevens***

< 1 week

Op verzoek

Direct

 

* Voer-, kunstmest en strooiselgegevens worden na het verstrekken van de machtiging ingelezen en zijn zichtbaar in de KLW-schermen. Dit geldt alleen voor die leveranciers waarvoor de koppeling operationeel is, zie hiervoor de website. Voor I&R rekening houden met een wachttijd van 14 dagen aan de zijde van RVO.

** mesttransporten en perceelsgegevens zijn beschikbaar via RVO. Veehouder dient daartoe ook een machtiging af te geven bij RVO.

*** De bodemanalyses en perceelsgegevens komen  eind 2019 beschikbaar. Hiervoor kunnen al wel machtigingen worden afgegeven.

Uw leverancier nog geen datakoppeling?

Is er nog geen datakoppeling tussen uw leverancier en de Centrale Database KringloopWijzer? Neem dan contact op met uw leverancier om te vragen of zij een koppeling met de Centrale Database KringloopWijzer wil realiseren. De leverancier kan dan contact opnemen met de KringloopWijzer via support@mijnkringloopwijzer.nl of T. 073 52 33 245 (tijdens kantooruren).