Veilige omgeving

De gegevens van uw KringloopWijzer worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer. De Centrale Database KringloopWijzer is in beheer van ZuivelNL. De KringloopWijzer is een webapplicatie, die draait vanaf uw internetbrowser. Alle data en ook de software staan op een zwaar beveiligde server die alleen via een beveiligde inlog toegankelijk is. 

Uw privacy is op meerdere manieren gewaarborgd. Allereerst via de inlog met eHerkenning 2+. Daarnaast staat uw data op beveiligde servers. Tenslotte zijn er sluitende afspraken gemaakt met de leveranciers over de datakoppelingen.

Gegevens delen
Een van de uitgangspunten van de Centrale Database Kringloopwijzer is dat melkveehouders zelf kunnen bepalen met wie ze welke gegevens uit de KringloopWijzer willen delen. Dit kunt u regelen door de partij met wie u de gegevens wilt delen te machtigen. (Meer hierover leest u onder KringloopWijzer invullen door melkveehouder.) Uw gegevens worden dus niet gedeeld, zonder uw toestemming.