Invullen

Om u te helpen met het invullen van de KringloopWijzer zetten we een aantal veel gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij. De vragen zijn ingedeeld in verschillende categorieën.

Inloggen

Op de homepage van www.mijnkringloopwijzer.nl vindt u rechtsboven een inlogbutton (KringloopWijzer invullen). Om in te loggen in de Centrale Database KringloopWijzer moet u in het bezit zijn van eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+, zie ook www.eherkenning.nl. Hier kunt u ook uw eHerkenning aanvragen. Zonder eHerkenning kunt u NIET inloggen. E-Herkenning is een digitaal paspoort voor bedrijven waarmee u bijvoorbeeld ook inlogt bij mijn.rvo.nl.

Wanneer u in het bezit bent van eHerkenning en u wilt (voor de eerste keer) inloggen om de KringloopWijzer in te vullen doorloopt u de volgende stappen:

 1. Klik op de knop ‘KringloopWijzer invullen’ (rechtsboven in uw scherm)
 2. Maak een keuze voor uw eHerkenning leverancier (voorbeeld: Connectis) en klik op ga verder.
 3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (zoals u deze heeft ontvangen van uw eHerkenning leverancier)
 4. Afhankelijk van uw eHerkenning leverancier ontvangt u een SMS-bericht op uw mobiele telefoon en/of code op uw token. Deze vult u in op het scherm.
 5. Klik op uitvoeren. U bent nu ingelogd op het menu van de KringloopWijzer.

Indien er een bedrijfswijziging is geweest worden uw nieuwe bedrijfsgegevens (KvK en BRS) niet automatisch aan de oude gegevens van het bedrijf gekoppeld. Het kan dus voorkomen dat uw KvK nummer niet correspondeert waardoor u niet kunt inloggen met uw eHerkenning. Geef uw bedrijfswijzigingen daarom door aan zowel RVO als aan support@mijnkringloopwijzer.nl.

U kunt de bedrijfsgegevens laten wijzigen door een mail te sturen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Geef de naw-gegevens, KvK, BRS en UBN nummer(s) van uw oude en nieuwe bedrijfssituatie door, daarnaast ook graag de overgangsdatum.

Check of u met uw nieuwe bedrijfsnummers ook de machtigingen bij RVO heeft ingesteld. U krijgt daarna bericht van ons wanneer de wijzigingen zijn verwerkt. U kunt daarna weer inloggen bij de KringloopWijzer. Het is niet mogelijk een nieuw account aan te maken omdat in de meeste gevallen tanknummer en UBN ongewijzigd blijven. De Centrale Database KringloopWijzer volgt waar mogelijk de werkwijze voor bedrijfswijzigingen van uw zuivelorganisatie. 

Algemeen

De KringloopWijzer wordt ingevuld over een kalenderjaar. Veel van de onderliggende gegevens kunnen automatisch in de KringloopWijzer geladen worden indien u hiervoor de juiste machtigingen afgeeft. De overige data voert u zelf handmatig in. In deze flyer vindt u een overzicht van de verschillende uit te voeren acties gedurende het jaar om de KringloopWijzer goed in te kunnen vullen.

Als u de KringloopWijzer gebruikt om BEX- en/of BEP-voordeel aan te tonen dan bent u verplicht om BEX-waardige kuilmonsters te nemen. Daarnaast roepen de partners binnen de KringloopWijzer (LTO, NZO, Nevedi en VLB) alle melkveehouders dringend op om kuil- en grondmonsters op te nemen. De juistheid van de data zorgt er namelijk voor dat de KringloopWijzer zijn waarde als managementinstrument krijgt voor u als melkveehouder.

Indien u geen of onvolledige kuil- en grondmonsters heeft dan kunt u een inschatting maken. U kunt uw kuilen van kuub (m3) omrekenen naar kg droge stofgehalte en ook andere eenheden afleiden. U kunt hiervoor gebruik maken van het Handboek Melkveehouderij en de CVB voedertabel voor algemene normen.

Wanneer er geen grondmonsters zijn genomen kunt u in de KringloopWijzer bij het onderdeel ‘bodem’ invullen dat alle hectares gras- en bouwland in de categorie ‘fosfaat hoog’ vallen. Uw plaatsingsruimte voor fosfaat is daardoor mogelijk lager dan op basis van analyses van uw grond.

Voor inhoudelijke ondersteuning kunt u een voeradviseur of bedrijfsadviseur vragen om de KringloopWijzer met u in te vullen en vervolgens de uitkomsten te interpreteren.

De Servicedesk van de KringloopWijzer biedt deze inhoudelijke ondersteuning niet. Zij kunnen u ondersteunen bij technische vragen omtrent het invullen en gebruiken van de KringloopWijzer.

Met de knop 'Overnemen' kopieert u gegevens van het vorige jaar. Dit betreft gegevens die niet of weinig veranderen en u kunt eindvoorraden overnemen als beginvoorraad. Indien nodig kunt u bepaalde gegevens alsnog handmatig wijzigen.

Let op!

 • Het overnemen van gegevens is op meerdere schermen mogelijk als het gaat om gegevens die niet veranderen of gegevens zoals eindvoorraden.
 • Eventueel al ingevulde gegevens worden bij het ‘overnemen’ vervangen. Het is dus handig om deze actie als eerste uit te voeren wanneer u aan een scherm begint. 

Het is niet mogelijk om ingevulde KringloopWijzers van derden partijen in te lezen in de Centrale Database KringloopWijzer. ZuivelNL en Wageningen University & Research (WUR) hebben de afspraak gemaakt dat er nimmer een verschil mag ontstaan tussen de versies van de rekenmotor welke gebruikt worden in de Centrale Database KringloopWijzer, en de WUR stand alone die via WUR beschikbaar gesteld is aan andere partijen. Als er verschillen in resultaten van de berekeningen zijn tussen WUR standalone en CD KLW dan kan dat alleen door verschillen in geautomatiseerde en handmatige invoer van gegevens.

De samenwerkende partijen (NZO, LTO, Nevedi en VLB) zijn aan de slag met het organiseren van private borging van de KringloopWijzer en toetsen in een pilot of voldaan kan worden aan de voorwaarden van LNV, NVWA en RVO. Het privaat borgen van de KringloopWijzer is voor LNV een harde voorwaarde voor het geven van beleidsruimte aan melkveehouders die in de toekomst de keuze maken voor bedrijfsspecifieke in plaats van forfaitaire waarden. Het controleren van de volledigheid en juistheid van alle invoergegevens maakt onderdeel uit van een private borging. Om die reden wil de KringloopWijzer zoveel mogelijk gebruik maken van officiële brondata op basis van machtigingen.

Het is wel mogelijk om de KringloopWijzer exporteren. Wel biedt de Centrale Database KringloopWijzer webservices aan waarmee, na machtiging van een melkveehouder, een Xml-bestand met invoergegevens en resultaten kan worden opgehaald voor rekenprogramma’s van andere partijen voor bijvoorbeeld het opstellen van een bemestingsplan. U kunt dit xml-bestand opvragen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Log in op uw KringloopWijzer
 2. Ga op het hoofdscherm naar de rubriek ‘rapportage’
 3. Klik op het menu item ‘mail KringloopWijzer’
 4. Vul uw naam en e-mailadres in.
 5. U ontvangt binnen enkele minuten een Xml-bestand van uw KringloopWijzer

Instellen van machtigingen en datakoppelingen

U kunt de machtigingen voor uw adviseur(s) als de datakoppelingen instellen wanneer u inlogt op de KringloopWijzer in het ‘machtigingen’ menu. Welke stappen u daarbij moet doorlopen is omschreven in een handleiding, welke u hier kunt vinden.

U heeft drie opties om uw bedrijfsadviseur te machtigen:

 • U vult de KringloopWijzer zelf in en uw bedrijfsadviseur kijkt met u mee
 • U voegt adviesorganisaties toe aan de KringloopWijzer die u naar keuze machtigt om uw KringloopWijzer in te zien, te beheren (dus ook invullen) en/of elektronisch mogen opvragen.
 • U verleent een volmacht aan een adviesorganisatie naar keuze. De gevolmachtigde organisatie kan dan binnen de KringloopWijzer precies hetzelfde wat u als veehouder kunt.

Hoe kan ik leveranciers machtigen om automatisch gegevens in te laden in de Centrale Database KringloopWijzer?

Voor wat betreft Perceelsgegevens en VDM-gegevens gaat u naar mijn.rvo.nl. In uw persoonlijke dossier kunt u ZuivelNL (KringloopWijzer) machtigen om uw gegevens op te halen bij RVO. U vindt hier een instructie.

Voor de overige leveranciers – zoals voer – en meststoffen  leveranciers en zuivelorganisaties – kunt u in het machtigingenscherm (na inloggen) per leverancier aangeven of ze gegevens mogen inladen. Het tot stand brengen van de datakoppelingen tussen leveranciers en de Centrale Database KringloopWijzer is een doorlopend proces. U kunt onder 'automatisch inladen' zien welke datakoppelingen er zijn gerealiseerd en welke de komende tijd worden verwacht.

Dit doet u door in het machtigingenscherm een machtigingsverzoek te sturen naar uw adviseur. U kunt zelf aanvinken of u de adviseur machtigt om alleen mee te kijken in uw KringloopWijzer of deze ook in te vullen. U kunt de machtiging altijd weer terugzetten. Uw adviseur kan ook een machtigingsverzoek bij u indienen. Openstaande verzoeken vindt u via het machtigingenmenu.

Geen computer? U kunt dan dit formulier invullen samen met uw bedrijfsadviseur en verzenden naar support@mijnkringloopwijzer.nl, die vervolgens de (vol)macht(iging) voor u en uw adviseur inregelt.

Uw leverancier moet zichzelf aanmelden bij de KringloopWijzer. Geef uw verzoek om data te koppelen door aan de voorlichter of adviseur van de leverancier. Uw leverancier kan contact opnemen met de KringloopWijzer via koppelingen@mijnkringloopwijzer.nl. Wanneer de leverancier is toegevoegd, kunt u in het machtigingenscherm alsnog de datakoppeling toevoegen. Dit geldt ook voor leveranciers uit België en Duitsland.

Ja, dat kan. Geef bij uw leverancier aan dat u graag wilt dat hij een datakoppeling maakt met de KringloopWijzer. Uw buitenlandse leverancier kan contact opnemen met de KringloopWijzer via koppelingen@mijnkringloopwijzer.nl

U kunt als leverancier een datakoppeling met de Centrale Database KringloopWijzer realiseren. Daardoor kunnen uw klanten gegevens van voer- en kunstmestleveringen automatisch inlezen in de KringloopWijzer. Neem hiervoor contact op met de Servicedesk KringloopWijzer via koppelingen@mijnkringloopwijzer.nl.Lees verder.

Voor het instellen van een machtiging gaat u naar mijn.rvo.nl. In uw persoonlijke dossier kunt u ZuivelNL (KringloopWijzer) machtigen om uw gegevens op te halen bij RVO, voor het inlezen van de VDM-gegevens. Instructies voor instellen van deze machtiging tussen RVO en de KringloopWijzer vindt u hier.

Onder de menuknop ‘bedrijf’ vindt u submenu ‘koppelingen’. In de kolom ‘bedrijf’ op het hoofdscherm vindt u de menuknop ‘koppelingen’. Hier vindt u een overzicht van alle dataleveringen. U ziet hier wie data heeft geleverd, voor welk onderdeel en wanneer. Tevens ziet u een waarschuwing wanneer er al enige tijd geen data is geleverd.

Rubriek dier

Indien u geen dieraantallen ziet staan kan dit verschillende oorzaken hebben, namelijk:

 1. U heeft nog geen machtiging afgegeven voor het ophalen van I&R-gegevens in de CD KLW. Wij sturen deze machtiging door naar RVO en u ontvangt van RVO informatie dat de machtiging is klaargezet. Het duurt 28 dagen voordat de machtiging actief is. U kunt de machtiging direct laten ingaan wanneer u deze machtiging bij RVO bevestigd.
 2. Het BRS-nummer en/of UBN komt niet overeenkomt. De KringloopWijzer gebruikt UBN-, BRS-, en KvK-nummers. Als die niet overeenkomen met de BRS-/UBN-nummers van I&R, kan I&R de diergegevens niet doorgeven. Indien u recent wijzigingen heeft doorgegeven aan RVO met betrekking tot UBN-, BRS- en/of KvK-nummers, zijn deze niet automatisch doorgegeven aan de KringloopWijzer. Controleer of de wijzigingen zijn doorgevoerd bij RVO en geef deze eveneens door aan support@mijnkringloopwijzer.nl. Geef de naw-gegevens, KvK, BRS en UBN nummer(s) van uw oude en nieuwe bedrijfssituatie door, daarnaast ook graag de overgangsdatum.
 3. U ziet nog steeds geen I&R-gegevens. In veel gevallen ligt dat toch aan bedrijfswijzigingen. Als u verder wilt met invullen adviseren we u om de I&R-gegevens handmatig in te vullen.

Mocht er een technisch probleem zijn vernemen we dat graag volgens onderstaand stappenplan: 

 • Is de machtiging al langer dan 10 dagen actief?
 • Heeft u met uw zuivelorganisatie het ingevulde tanknummer gecheckt, en klopt dit?
 • Heeft uw zuivelorganisatie aangegeven op basis van deze machtiging al berichten met correcte inhoud te hebben gestuurd?

Mocht u deze vragen allemaal met ‘Ja’ kunnen beantwoorden, dan ontvangen we graag het tanknummer en de datum van het ingestuurde leveringsbericht dat volgens de zuivelorganisatie niet goed doorkomt. Dit kunt u e-mailen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Dan kunnen we op basis hiervan de koppeling controleren.

Rubriek bodem

De koppeling voor het inlezen van de perceelgegevens met RVO en de analysegegevens met de laboratoria is momenteel nog niet gereed. Vooralsnog dient u de bodemgegevens (fosfaattoestand en grondgebruik) handmatig in te vullen.

Rubriek voer

Controleer of de machtiging met uw leverancier actief is. Heeft u deze machtiging aangegeven in de CD KLW en is deze machtiging ook bekend bij uw leverancier?

Mocht er een technisch probleem zijn vernemen we dat graag volgens onderstaand stappenplan:  

•    Is de machtiging al langer dan 10 dagen actief? 
•    Heeft u met de leverancier het ingevulde klantnummer gecheckt, en klopt dit? 
•    Heeft de leverancier aangegeven op basis van deze machtiging al berichten met correcte inhoud te hebben verstuurd?  

Mocht u deze vragen allemaal met ‘Ja’ kunnen beantwoorden, dan ontvangen we graag het bonnummer en de bondatum van het ingestuurde leveringsbericht dat volgens de leverancier niet goed doorkomt. Dit kunt u e-mailen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Dan kunnen we op basis hiervan het probleem oplossen.

U kunt leveringen ontkoppelen. Wanneer u bij de desbetreffende leveringsgegevens op de ‘+’ klikt verschijnt er een pop-up scherm. Hier kunt u de onjuiste leveringen aanvinken en klikt u vervolgens onderaan op ontkoppelen. U kunt vervolgens het pop-up scherm afsluiten met het kruisje rechtsboven. Vergeet u niet om bij het betreffende voerscherm op ‘opslaan’ te klikken rechtsboven of rechtsonder in uw scherm om de wijzigingen definitief op te slaan.

Op het voerscherm ziet u bij de verschillende voersoorten een knop ‘lege regel toevoegen’. Wanneer u hier op klikt verschijnt een lege regel waarin u handmatig de gevraagde gegevens kunt invullen. U kunt op deze wijze ook handmatig leveringen toevoegen die niet door machtigingen van voerleveranciers zijn aangeleverd. Vergeet de door u ingevoerde gegevens niet op te slaan rechtsboven of rechtsonder in uw scherm.

Rubriek mest

Organische mest

U dient een machtiging te verlenen aan ZuivelNL om gegevens op te halen bij RVO. Hoe u deze machtiging kunt instellen bij RVO vindt u hier. Ook in de CD KLW omgeving moet u de machtiging instellen.

Mocht er echt een probleem zijn vernemen we dat graag volgens onderstaand stappenplan: 

 • Is de machtiging al langer dan 10 dagen actief?
 • Heeft u met RVO het ingevulde transportnummer gecheckt, en klopt dit?
 • Heeft RVO aangegeven op basis van deze machtiging al berichten met correcte inhoud te hebben verstuurd?

Mocht u deze vragen allemaal met ‘Ja’ kunnen beantwoorden, dan ontvangen we graag het transportnummer en de datum van het transport. Dit kunt u e-mailen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Dan kunnen we op basis hiervan de technische werking van de koppeling controleren.

U kunt mesttransporten ontkoppelen. Wanneer u in de rubriek ‘meststromen’ op de ‘+’ klikt bij ‘aanvoer’ of ‘afvoer’ verschijnt er een pop-up scherm waarmee u mesttransporten kunt ontkoppelen. Dat kunt u doen door de onjuiste leveringen aan te vinken en vervolgens onderaan te klikken op ‘ontkoppelen’. U kunt vervolgens het pop-up scherm afsluiten met het kruisje rechtsboven. Vergeet u niet om bij het betreffende mestscherm op ‘opslaan’ te klikken rechtsboven of rechtsonder in uw scherm om de wijzigingen definitief op te slaan.

Een enkele keer worden analyses van mestmonsters wel eens laat of niet geleverd aan RVO. U kunt zelf bij RVO bekijken of de analyses bekend zijn bij RVO.  

Op het scherm ‘organischemest’ bij het onderdeel ‘meststromen’ ziet u een knop ‘mestcategorie toevoegen. Wanneer u hier op klikt, verschijnt een lege regel waarin u handmatig de gevraagde gegevens kunt invullen. U kunt nog geen mesttransporten toevoegen. Bij de onderdelen aan- en afvoer van de regel kunt op de ‘+’ klikken en verschijnt er een pop-up scherm. U kunt op deze wijze wel de totaal ontbrekende mesthoeveelheid en kilo’s N en P van de betreffende mestcategorie invullen en opslaan. De pop-up wordt afgesloten. De door u ingevoerde gegevens worden pas opgeslagen wanneer u rechtsboven of rechtsonder in uw scherm op ‘opslaan’ klikt.

Kunstmest

Controleer of de machtiging met uw leverancier actief is. Heeft u deze machtiging aangegeven in de CD KLW en is deze machtiging ook bekend bij uw leverancier?

Mocht er een technisch probleem zijn vernemen we dat graag volgens onderstaand stappenplan:  

 • Is de machtiging al langer dan 10 dagen actief? 
 • Heeft u met de leverancier het ingevulde klantnummer gecheckt, en klopt dit? 
 • Heeft de leverancier aangegeven op basis van deze machtiging al berichten met correcte inhoud te hebben verstuurd?  

Mocht u deze vragen allemaal met ‘Ja’ kunnen beantwoorden, dan ontvangen we graag het bonnummer en de bondatum van het ingestuurde leveringsbericht dat volgens de leverancier niet goed doorkomt. Dit kunt u e-mailen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Dan kunnen we op basis hiervan het probleem oplossen.

U kunt leveringen ontkoppelen. Wanneer u bij de desbetreffende leveringsgegevens op de ‘+’ klikt verschijnt er een pop-up scherm. Hier kunt u de onjuiste leveringen aanvinken en klikt u vervolgens onderaan op ontkoppelen. U kunt vervolgens het pop-up scherm afsluiten met het kruisje rechtsboven. Vergeet u niet om bij het betreffende mestscherm op ‘opslaan’ te klikken rechtsboven of rechtsonder in uw scherm om de wijzigingen definitief op te slaan.

In de categorie kunstmest ziet u een knop ‘lege regel toevoegen’. Wanneer u hier op klikt verschijnt een lege regel waarin u handmatig de gevraagde gegevens kunt invullen. U kunt op deze wijze ook handmatig leveringen toevoegen die niet door machtigingen van kunstmestleveranciers zijn aangeleverd. Vergeet de door u ingevoerde gegevens niet op te slaan rechtsboven of rechtsonder in uw scherm.

Rubriek rapportage

In dit geval is de kans groot dat u een ‘rapportagemelding’ heeft. U kunt in de rubriek rapportage klikken op het menu item ‘signaleringen’. Onder het kopje ‘rapportagemeldingen’ vindt u informatie waarom het niet mogelijk is om een rapportage uit te draaien. De KringloopWijzer kan op basis van de ingevoerde gegevens niet tot een kloppende berekening komen.

Als u een rapportagemelding heeft dient u op basis van de melding invoergegevens aan te passen. Indien u inhoudelijke vragen kunt u het beste contact opnemen met uw bedrijfsadviseur. Bij technische vragen kunt u contact opnemen met support@mijnkringloopwijzer.nl.

Als u in de rubriek rapportage klikt op het menu item ‘signaleringen’ dan ziet u of er signaleringen zijn voor invoer kengetallen en resultaat kengetallen.

 • De invoer kengetallenzijn signaleringen die betrekking hebben op de waardes die u in de KringloopWijzer invoert. De signaleringen die u hier vindt zijn vaak attenderend. Binnen de CD KLW zijn algemene grenswaarden vastgesteld. Wanneer de door u ingevulde gegevens daarvan afwijken, krijgt u een signalering. Op deze manier kunt u eenvoudig controleren of de ingevoerde waardes juist zijn. Deze signaleringen zijn dan ook niet blokkerend. Wanneer u ingevoerde waardes juist bevindt hoeft u deze niet aan te passen.
 • De resultaat kengetallenzijn signaleringen die betrekking hebben op de berekende waardes nadat de invoer door de “rekenmotor” is gegaan. Deze rekenmotor berekent de uitkomsten die vervolgens in de rapportage worden weergeven. Met deze signaleringen wordt aangegeven welke berekende waardes afwijkend zijn van de grenswaarden. Op deze manier kunt u eenvoudig controleren of de ingevoerde waardes juist zijn. Deze signaleringen zijn dan ook niet blokkerend. Wanneer u ingevoerde waardes juist bevindt hoeft u deze niet aan te passen.

Komt u er niet uit om de signaleringen op te lossen? Vraag advies aan uw adviseur of uw zuivelonderneming. De Servicedesk kan u niet met deze inhoudelijke vragen ondersteunen.

Signaleringen blijven staan totdat u opnieuw een rapportage uitdraait. Dan wordt de invoer opnieuw naar de rekenmotor gestuurd en worden de signaleringen opnieuw aangemaakt. Per type signalering ziet u de datum en tijdindicatie van de rapportage uitdraai waar de signaleringen bij horen. Alleen de laatste versie wordt getoond in de schermen.

Als de KringloopWijzer is ingediend, verandert de tekst op het hoofdscherm van ‘concept’ naar ‘ingediend’. In de donkergroene balk midden op uw scherm, ziet u:

 

Indien u schermen binnen de KringloopWijzer wilt inzien hoeft u de KringloopWijzer niet te heropenen. U kunt gewoon doorklikken naar de desbetreffende schermen die graag wilt inzien. Na 15 mei wordt de status van de KringloopWijzer automatisch omgezet van ‘ingediend’ naar ‘definitief’.

Indien u de KringloopWijzer wilt heropenen klikt u op het hoofdscherm in de categorie ‘status’ op ‘heropenen’. U kunt nu gegevens binnen de KringloopWijzer wijzigen. Vergeet niet om de KringloopWijzer opnieuw in te dienen. Wanneer u op de knop ‘status historie’ klikt ziet u wie en wanneer de KringloopWijzer heeft ingediend.

Als de KringloopWijzer in de Centrale Database is ingediend, gaat er een signaal naar Qlip en van daaruit door naar uw zuivelorganisatie. De Centrale Database verstuurt dit signaal één keer per week naar Qlip. Wanneer uw actuele KringloopWijzer-status ‘ingediend’ is, mag u er vanuit gaan dat de technische verwerking verder goed verloopt.