KringloopWijzer in de praktijk

Met behulp van de KringloopWijzer kan de mineralenstroom op veehouderijbedrijven goed in beeld gebracht worden. Dit instrument constateert plus- en minpunten ten aanzien van mineralenbenutting op het bedrijf op het gebied van vee, mest, bodem en gewas. De KringloopWijzer maakt duidelijk dat de productie op het land niet optimaal is. Op dit onderdeel in de kringloop is nog veel winst te behalen.