Invullen en rapportage draaien KringloopWijzer 2017 is mogelijk, indienen kan vanaf 15 januari 2018.

U kunt de KringloopWijzer over het jaar 2017 alvast voor een groot deel invullen, nakijken en als u wenst rapportages draaien. Het is nog niet mogelijk om uw KringloopWijzer over 2017 in te dienen. Tot medio januari 2018 kunnen de gegevens die automatisch binnen lopen nog niet compleet zijn en daardoor kunnen ook de eindvoorraden nog niet volledig ingevuld worden. De rekenmodule versie 2017 is operationeel en u zult zien dat voor dit jaar enkele schermen zijn aangepast en toegevoegd. Vanaf 15 januari 2018 is het mogelijk om de KringloopWijzer over 2017 in te dienen. Indienen is nodig voor uw Zuivelorganisatie.