Indienen KringloopWijzer 2017 mogelijk vanaf 15 januari 2018

Het is nog niet mogelijk om uw KringloopWijzer over 2017 in te dienen. Omdat het jaar nog niet voorbij is, zijn de gegevens nog niet compleet en kunnen de eindvoorraden nog niet worden ingevuld. Bovendien draait de Centrale Database van de KringloopWijzer nog met de rekenmodule versie van 2016. Eind november komt de versie 2017 beschikbaar en worden ook aanpassingen op de schermen doorgevoerd. U kunt nu al wel gegevens toevoegen, nakijken of de datamachtigingen werken en als u wenst concept rapportages draaien.  Vanaf 15 januari 2018 is het mogelijk om de KringloopWijzer over 2017 in te dienen. Indienen is nodig voor uw Zuivelorganisatie.