Ruim 16.000 melkveehouders dienen KringloopWijzer op tijd in

“We hebben dit jaar een flinke stap vooruit gezet”
16.069 melkveehouders hebben op tijd hun KringloopWijzer ingediend. Dat is ruim 95% van alle bedrijven. De helft daarvan diende de KringloopWijzer in de laatste maand in, waarvan 500 zelfs op de laatste dag. De komende weken zullen NZO, LTO, Nevedi en VLB zich gezamenlijk inspannen om ook de overige melkveehouders te ondersteunen om aan hun verplichting te voldoen.

Vorig jaar waren alleen de melkveehouders met een positieve fosfaatreferentie verplicht de KringloopWijzer in te dienen. Met ingang van januari 2017 moeten alle veehouders de KringloopWijzer over het jaar 2016 indienen. “Vorig jaar was 75% van de melkveehouders die toen verplicht was de KringloopWijzer in te dienen op tijd, we hebben dit jaar dus een flinke stap vooruit gezet”, zegt projectleider Han Swinkels. Hij verwacht dat de laatste ruim 500 bedrijven binnen afzienbare tijd zullen volgen.

Veel gebruik van machtigingen
Het invullen gaat via de Centrale Database KringloopWijzer. Gegevens die beschikbaar zijn bij de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar komen via kuilonderzoek, kunnen met een machtiging van de melkveehouder automatisch worden ingelezen. Volgens projectleider Swinkels heeft ruim 90% van de melkveehouders alle machtigingen benut. Als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en ingediend, wordt de zuivelonderneming hierover automatisch geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data, verantwoordelijk voor het machtigen van dataleveranciers én het controleren van de gegevens.

Gezamenlijke inspanningen
De komende weken zullen de samenwerkende partijen zich inspannen om ook de melkveehouders die de KringloopWijzer nog niet hebben ingediend, te ondersteunen om alsnog aan de verplichting te voldoen. Via hun zuivelonderneming ontvangen de ondernemers een herinneringsbrief en vaak kan hun bedrijfs- of voeradviseur helpen met het invullen.

Aantoonbaar verbeteren met de KringloopWijzer
Met de KringloopWijzer hebben melkveehouders een managementinstrument in handen om de mineralenstromen (P, N en C) van het melkveebedrijf in beeld te brengen. Productie van mineralen door de veestapel, onttrekking met gewassen en gebruik van mest en mineralen wordt met de KringloopWijzer inzichtelijk gemaakt. Alle ingediende KringloopWijzers worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer, in beheer van ZuivelNL. Zij dienen, anoniem, als basis voor een collectieve rapportage, waarmee de sector in beeld kan brengen dat zij zich binnen de milieurandvoorwaarden ontwikkelt op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen.