Meestgestelde vragen van dit moment

Meestgestelde vragen van dit moment

De Helpdesk KringloopWijzer ontvangt regelmatig vragen over problemen met diverse koppelingen en signaleringen. Daarnaast stellen veehouders vragen over het maken van rapportages. Hieronder leest u een toelichting op de meestgestelde vragen van dit moment.
Staat uw vraag hier niet bij? Mogelijk staat het antwoord tussen de veelgestelde vragen die wij hebben opgesteld. Deze zijn verdeeld in twee rubrieken: Inhoudelijk en Invullen.

1. “Mijn rapportage draait niet, ik krijg signaleringen.”
In de Kringloopwijzer wordt er gebruikgemaakt van drie signaleringen, namelijk Rapportagemeldingen, invoer kengetallen en resultaat kengetallen.

 • De rapportagemelding geeft aan waarom het niet mogelijk is een rapportage uit te draaien. De Kringloopwijzer is dan agrarisch niet volledig correct ingevuld en de waardes die daardoor berekend worden zijn niet mogelijk.
 • De invoer kengetallen zijn signaleringen die betrekking hebben op de waardes die u in de Kringloopwijzer invoert. De signaleringen die u hier vindt zijn vaak attenderend. De Wageningen Universiteit heeft namelijk algemene grenswaarden vastgesteld en het kan voorkomen dat er per ongeluk iets foutief wordt ingevoerd. Op deze manier kunt u eenvoudig controleren of de ingevoerde waardes juist zijn. Deze signaleringen zijn dan ook niet blokkerend, wat inhoudt dat wanneer uw ingevoerde waardes juist zijn u dit niet hoeft aan te passen.
 • De resultaat kengetallen zijn signaleringen die betrekking hebben op de berekende waardes nadat de invoer door de “rekenmotor” is gegaan. Deze rekenmotor is ontwikkeld door de Wageningen Universiteit en berekent de uitkomsten die vervolgens in de rapportage worden weergeven. Dit houdt dus in dat u deze signaleringen kunt gebruiken om uw rapportage melding op te lossen, aangezien hier wordt aangegeven welke berekende waardes niet kloppen.

Komt u er niet uit om de signaleringen op te lossen? De signaleringen geven aan dat de Kringloopwijzer agrarisch niet volledig correct is ingevuld. U kunt daarom advies vragen aan uw bedrijfs- of voeradviseur of uw zuivelonderneming. Indien u zelf adviseur bent, kunt u intern in uw organisatie om hulp vragen. De technische Helpdesk kan u met deze vragen niet ondersteunen.


2. “Ik heb een bedrijfswijziging gehad en kan nu niet meer inloggen.”
“Ik wil mijn nieuwe bedrijf aanmelden bij de Kringloopwijzer, maar dit lukt niet.”

Bij een wijziging van uw bedrijf krijgt u natuurlijk een nieuw Kamer van Koophandel (KvK) nummer en relatienummer bij het RVO (BRS) en vaak blijft het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) hetzelfde. In zo’n geval zijn uw oude gegevens in de Kringloopwijzer nog gekoppeld aan dit UBN. Dit betekent dat een bedrijfswijziging ook bij ons moet worden vermeld, wat u kunt doen door middel van een schriftelijk verzoek in te dienen via een e-mail naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Wij koppelen vervolgens voor u de nieuwe gegevens op de achtergrond aan het UBN. Graag ontvangen wij van u zowel de gegevens van de oude- als de nieuwe situatie, zie ook onderstaande opsomming:

 • Naamgeving
 • KvK
 • BRS
 • UBN


3. “Mijn gegevens worden niet automatisch ingelezen.”

 • Voer-/mest-/melkgegevens
  Bij het technisch ontwikkelen van de koppeling en het live zetten, is de werking hiervan gecontroleerd. Dit is door ons en de leveranciers gebeurd en hier is samen een goedkeuring afgegeven van de werking. De leveranciers weten dat ze verantwoordelijk zijn voor het insturen en het controleren van de correctheid van de berichten. Mocht er echt een technisch mankement zijn, volg dan onderstaand stappenplan:
   
  • Is de machtiging al langer dan 10 dagen actief?
  • Heeft u met de leverancier het ingevulde klantnummer gecheckt, en klopt dit?
  • Heeft de leverancier aangegeven op basis van deze machtiging al berichten met correcte inhoud in te sturen?

Mocht u deze vragen allemaal met ‘Ja’ beantwoorden, dan ontvangen we graag het bon-nummer en de bon-datum van het ingestuurde leveringsbericht dat volgens de leverancier niet goed door komt. Dit kunt u e-mailen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Dan kunnen we op basis hiervan de technische werking van de koppeling controleren.

 • I&R-gegevens
  Bij missende I&R-gegevens zijn er twee verschillende meldingen:
  • 1. De gegevens zijn gedeeltelijk ingelezen:
   In dit geval worden er vaak maar één of twee categorieën (101 en 102) weergeven. Indien dit het geval is, neem dan contact op met de technische Helpdesk van de Kringloopwijzer. Op deze manier kunnen we gezamenlijk het probleem voor u oplossen.
  • 2. De gegevens zijn geheel niet ingelezen:
   De koppeling van de I&R-gegevens loopt bij een kleine 10% van de veehouders niet. Dit heeft mogelijk te maken met de combinatie van uw KvK, Unieke Bedrijfsnummer (UBN) en relatienummer bij het RVO (BRS), waar een (bedrijfs-)wijziging aan ten grondslag kan liggen. We proberen deze problemen zo snel mogelijk te verhelpen. In overleg met ZuivelNL adviseren we u om de I&R-gegevens alvast handmatig in te vullen.

 • Bodemgegevens
  De koppeling voor het inlezen van de perceelgegevens met RVO en de analysegegevens met de labaratoria is momenteel nog niet gereed. In overleg met ZuivelNL adviseren we om de bodemgegevens alvast handmatig in te vullen.

4. “Ik wil graag een koppeling maken met mijn leveranciers.”
“Ik wil graag mijn adviseur machtigen.”
“Ik heb een verkeerd klantnummer ingevoerd, hoe verwijder ik dit?”
Zowel de machtigingen voor uw adviseurs als de datakoppelingen kunt u instellen bij de eerste keer dat u inlogt op de Kringloopwijzer. Het is ook mogelijk dit in een later stadium te doen via het machtigingenmenu. Hiervoor is een handleiding opgesteld, welke u hier kunt vinden.


5. “Onder welke voersoort moet ik voer X invullen?”
“Ik maak gebruik van een mestscheider, hoe moet ik dit invoeren?”
“Ik heb geen monsters genomen, wat moet ik daar invullen?”
Mocht u er niet uitkomen met het invullen van de Kringloopwijzer, neem dan contact op met uw bedrijfs- of voeradviseur of uw zuivelonderneming. De technische Helpdesk kan u met deze vragen niet ondersteunen.

6. "Ik kan .exc bestanden niet importeren"
Voor het indienen van de KringloopWijzer 2016 is het niet mogelijk om elders ingevulde KringloopWijzers met behulp van een importfaciliteit in te lezen in de Centrale Database KringloopWijzer. Vanuit het veld krijgen we hier vragen over, omdat er geen verschil is tussen het invullen en indienen van de KringloopWijzer 2016 in de Centrale Database KringloopWijzer en een elders ingevulde KringloopWijzer.  Gedeeltelijk is dit correct. ZuivelNL heeft namelijk met Wageningen University & Research (WUR) afspraken gemaakt dat er nimmer een verschil mag ontstaan tussen de versies van de rekenmotor welke gebruikt worden in de Centrale Database KringloopWijzer, de WUR stand alone en via WUR beschikbaar gesteld aan commerciële partijen . Verschillen in resultaten van de berekeningen blijven, ondanks het gebruik van dezelfde versie van de rekenkern, mogelijk als gevolg van verschillen in geautomatiseerde en handmatige invoer van gegevens.

ZuivelNL en de samenwerkende partijen (NZO, LTO, Nevedi en VLB) voeren op dit moment overleg  met EZ, NVWA en RVO om tot nadere afspraken te komen voor het borgen van de KringloopWijzer. Het goed borgen van de KringloopWijzer is voor EZ een harde voorwaarde voor het geven van beleidsruimte aan  melkveehouders die in de toekomst de keuze willen maken voor bedrijfsspecifieke in plaats van forfaitaire waarden. Het controleren van de volledigheid en juistheid van alle invoergegevens maakt onderdeel van een goede borging. Bij het inlezen van elders ingevulde KringloopWijzers in de Centrale Database KringloopWijzer is het voor ZuivelNL onmogelijk om de nodige checks op de ingevoerde gegevens uit te laten voeren door een controleur. Overigens biedt de Centrale Database KringloopWijzer nu al een webservice waarmee, na machtiging van een melkveehouder, een XML-file met invoergegevens kan worden opgehaald voor rekenprogramma’s van commerciële partijen voor o.a. het opstellen van een bemestingsplan.

Heeft u een andere vraag over de KringloopWijzer? Wellicht staat uw vraag en het antwoord tussen de veelgestelde vragen.