Wat doen bedrijven anders die goed scoren op broeikasgassen?

Melkproductie, intensiteit per hectare en het aandeel veengrond hebben grote invloed op de uitstoot van broeikasgasemissie per kilogram meetmelk. Bedrijven met een hoge melkproductie, een hoge intensiteit en geen veengrond hebben lagere broeikasgasemissies. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben ruim 12.000 KringloopWijzers uit 2020 geanalyseerd om een vergelijking te kunnen maken tussen de 10% bedrijven met de laagste broeikasgasemissie en de andere 90% van de bedrijven. Hierbij is eerst een analyse gedaan voor alle bedrijven op alle grondsoorten en vervolgens een analyse met bedrijven alleen op veengrond.

19 april 2022

Hogere emissie op veengrond en door krachtvoer.

De groep bedrijven met de 10% laagste broeikasgasemissie per kilogram meetmelk hadden gemiddeld een hogere melkproductie per koe, een hogere intensiteit per hectare en een laag percentage of geen veengrond. Daarnaast beschikten deze bedrijven over een hoger energie (VEM-)gehalte in de graskuil en in het totale rantsoen. De verhouding eiwit/energie (RE/kVEM) in het rantsoen lag lager. De bedrijven verstrekten minder krachtvoer per 100 kilogram melk en pasten een lagere N bemesting toe. Ook realiseerden deze bedrijven een lager ureum, lagere carbon footprint van het krachtvoer en een lagere methaan (CH4) emissiefactor voor hun gras- en snijmaiskuil.

Klik op onderstaande knop om het hele artikel op Verantwoorde Veehouderij te lezen

Lees verder

Bronvermelding

Auteur: Michel de Haan
Foto: Wageningen University & Research

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer