Nieuws

Hier vindt u het overzicht van nieuws over de KringloopWijzer.

In de KringloopWijzer versie 2018 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2017. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet. Belangrijkste wijzigingenVanaf 2018 kan de ganzenschade worden opgeven. Deze schade moet wel gebaseerd zijn op een officieel schaderapport. Dit kan zowel voor natuurgrasland als productiegrasland worden ...

Afgelopen periode zijn in de Centrale Database van de KringloopWijzer de organische mestgegevens ingelezen vanuit RVO. Met terugwerkende kracht zijn de organische mestgegevens vanaf 1 januari 2018 bij de deelnemende bedrijven vervangen. Mist u de mesttransporten? Wilt u dan contact opnemen met de helpdesk via support@mijnkringloopwijzer.nl of telefonisch via 073- 52 33 245. Om ...

Melkveehouder Jan Kuks uit Nutter, dichtbij Ootmarsum, is al sinds het begin (1998) een van de deelnemers aan het project Koeien & Kansen. Op zijn bedrijf is hij actief bezig met het verlagen van ammoniakemissie. “Ons bedrijf staat in een mooie omgeving, met veel natuurgebieden om de boerderij, middenin een ecologische hoofdstructuur. Een aantal jaar geleden kregen wij te maken met emissiebeperkende maatregelen. In plaats van het probleem te bestrijden probeer ik het op mijn bedrijf te voorkomen.”  

Belangrijke uitkomsten van de KringloopWijzer staan vermeld in het Dashboard Milieu & Klimaat. Dit dashboard geeft de melkveehouder onder meer inzicht in het stikstofbodemoverschot. Melkveehouder Geert Stevens uit het waterschap gebied Rijn & IJssel is een van de deelnemers aan het project Koeien & Kansen en is op zijn bedrijf actief bezig om het stikstofbodemoversc ...

Sinds begin van dit jaar kunnen melkveehouders de klimaatmodule invullen in de KringloopWijzer. De uitkomsten staan vermeld in het Dashboard Milieu & Klimaat en geeft de melkveehouder onder meer inzicht in zijn broeikasgasuitstoot. Melkveehouder Frank Post uit het Drentse Nieuweroord is een van de deelnemers aan het project Koeien & Kansen en heeft op zijn bedrijf diver ...

Op 30 april om 19.00 uur organiseert het Europese netwerk Eurodairy een Engelstalig webinar over het kwantificeren van de prestaties van de mineralenkringloop op Europese bedrijven en het minimaliseren van nutriëntenverliezen. Wetenschapper Jouke Oenema van de Wageningen University & Research licht tijdens het webinar de KringloopWijzer (Annual Nutrients Cycling Assessment) ...

Het percentage blijvend grasland is een van de milieu-indicatoren die vermeld staan in het dashboard Milieu en Klimaat. Oud grasland heeft een hoog organisch stofgehalte en houdt daarmee veel koolstof vast, dat bij ploegen deels als CO2 de lucht in zou gaan. Melkveehouder Coen Hagoort uit Waarder, die ook deelneemt aan het project Koeien & Kansen, zit met zijn bedrijf in ee ...

In de Vruchtbare Kringloopprojecten staat de KringloopWijzer centraal. Uit de resultaten in deze projecten blijkt onder meer dat werken aan de KringloopWijzer geld oplevert. Jaap Gielen, adviseur bij Countus, heeft samen met Gerjan Hilhorst van de Wageningen Livestock Research een berekening gemaakt hoe je de technische cijfers uit de KringloopWijzer kunt vertalen naar euro’s. ...

Vanaf 23 januari 2018 krijgen melkveehouders de uitkomsten van de KringloopWijzer die van invloed zijn op het milieu en klimaat overzichtelijk weergegeven in een dashboard. Het Dashboard Milieu en Klimaat geeft inzicht in de bedrijfsprestaties voor de belangrijkste milieu- en klimaatindicatoren: stikstof, ammoniak (per gve en per hectare), broeikasgassen, percentage blijvend gr ...

Met de KringloopWijzer wordt de mineralenefficiëntie op bedrijfsniveau in beeld gebracht. Hiermee is sturen op de benutting van mineralen en dus besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer mogelijk. Bovendien biedt de KringloopWijzer de mogelijkheid om als sector binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden te blijven en verantwoord te kunnen ontwikkelen.De VLB heeft ...