Invullen door melkveehouder

De eerste keer inloggen op de KringloopWijzer, hoe werkt dat?

  1. Log in op de KringloopWijzer via de blauwe button rechtsboven in uw beeldscherm. Het inloggen op de KringloopWijzer verloopt via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning minimaal Niveau 2+? Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl. Geef na de aanvraag bij uw leverancier aan dat de eHerkenning ook moet gelden voor de KringloopWijzer.
  2. Vul uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens in.
  3. Geef vervolgens aan of u een volmacht wilt geven aan een adviseur om voor u de gehele KringloopWijzer te beheren. U kunt uw adviseur ook machtigen om delen van uw KringloopWijzer te beheren, in te zien of de uitkomsten elektronisch op te vragen.
  4. Machtig leveranciers voor het maken van datakoppelingen. Zo worden delen van de KringloopWijzer automatisch ingevuld en periodiek bijgewerkt. Machtigingen zijn ook later te regelen via het machtigingenmenu.
  5. Het ophalen van de gegevens via data-koppelingen duurt ruim een week. Daarna kunt u weer inloggen voor het aanvullen van extra gegevens.

Machtigingen

Voor het invullen van de KringloopWijzer wordt u sterk aangeraden een aantal machtigingen voor het inlezen van gegevens en indien gewenst voor uw adviseur(s) af te geven. Met name de machtigingen voor het inlezen van gegevens besparen u het nodige handwerk en het komt de kwaliteit van uw KringloopWijzer ten goede, zodat u de KringloopWijzer als een goed managementinstrument kunt gebruiken.

De volgende machtigingen zijn mogelijk:

  • Om gegevens toe te voegen aan de Centrale Database KringloopWijzer van uw leveranciers. Het betreft zuivelgegevens, voer- en kunstmestleveringen en kuil- en grondmonsters.
  • Om beschikbare gegevens van RVO in te laden in de Centrale Database KringloopWijzer. Het betreft hier I&R gegevens, perceelsgegevens en de registratie van mesttransporten (VDM). 
  • Om uw adviseur(s) toestemming te geven om de KringloopWijzer namens u te beheren, in te zien of de resultaten elektronisch op te vragen.
  • U kunt een volmacht afgeven aan een adviseur, die dan dezelfde mogelijkheden en bevoegdheden heeft als u. Het instellen van machtigingen en het beheren van uw KringloopWijzer. 

Machtigingen RVO
Naast de machtigingen die u kunt instellen bij de Centrale Database KringloopWijzer dient u ook aanvullend, indien gewenst, een tweetal machtigingen van RVO in uw dossier op www.mijn.rvo.nl in te stellen. Het gaat om het leveren van perceelsgegevens en VDM-gegevens. Die kan de Centrale Database KringloopWijzer niet voor u instellen bij RVO. In deze instructie leest u hoe de machtigingen aan RVO-zijde af te geven.

Machtigingen adviseur
U heeft de mogelijkheid om een volmacht af te geven aan uw adviseur om voor u de gehele KringloopWijzer inclusief de gegevensmachtigingen te beheren.

Machtigingen datakoppelingen
Maak het uzelf gemakkelijk en machtig uw leveranciers voor het leveren van gegevens. Het bespaart u veel handwerk en het is goed voor de kwaliteit, zodat u de KringloopWijzer als een goed managementinstrument kunt inzetten. Lees meer.

Klimaatmodule
Vanaf 23 januari 2018 is de KringloopWijzer uitgebreid met een klimaatmodule. Hiermee krijgt u gemakkelijk inzicht in de broeikasgasproductie van uw bedrijf en hoe u deze kan verminderen. Verschillende zuivelondernemingen belonen melkveehouders wanneer de klimaatmodule wordt ingevuld. Bekijk hier de handleiding voor het invullen van de klimaatmodule.