Invullen door adviseur

U heeft de mogelijkheid om een volmacht af te geven aan uw adviseur om voor u de gehele KringloopWijzer te beheren. U kunt uw adviseur ook machtigen om delen van uw KringloopWijzer te beheren, in te zien of de uitkomsten elektronisch op te vragen. Als u zich voor de eerste keer aanmeldt op de KringloopWijzer, komt u na het invullen van uw bedrijfsgegevens vanzelf het machtigingsscherm tegen. U kunt daarna altijd via het menu deze machtigingen afgeven of wijzigen. Lees hier de instructie.

Wilt u als adviseur meekijken met uw klant?
Als bedrijfsadviseur of -begeleider kunt u met toestemming van uw klant toegang krijgen tot de gegevens in de KringloopWijzer. Uw organisatie dient zich te hebben aangemeld bij de KringloopWijzer en uw klant moet u machtigen om mee te mogen kijken. Dit kan via het machtigingenscherm (na inloggen).

Tips en trucs
Loopt u als adviseur tegen bepaalde dingen aan bij het invullen van de KringloopWijzer? In een handig overzicht leest u veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Op de website Verantwoorde Veehouderij van Wageningen UR staan voorbeelden van adviseurs uit de praktijk die een handig hulpmiddel kunnen zijn voor het juist invullen en interpreteren van de resultaten.

Klimaatmodule
Vanaf 23 januari 2018 is de KringloopWijzer uitgebreid met een klimaatmodule. Hiermee krijgt de melkveehouder gemakkelijk inzicht in de broeikasgasproductie van zijn bedrijf en hoe hij deze kan verminderen. Verschillende zuivelondernemingen belonen melkveehouders wanneer de klimaatmodule wordt ingevuld. Bekijk hier de handleiding voor het invullen van de klimaatmodule.