Automatisch laden

Veel gegevens voor de KringloopWijzer zijn via datakoppelingen automatisch in te laden vanaf de systemen van uw leverancier(s). Zo worden delen van de KringloopWijzer automatisch ingevuld en periodiek bijgewerkt.

Leveranciers machtigen
U kunt deze leveranciers hiervoor zelf machtigen. Dat doet u de eerste keer dat u zich aanmeldt op de KringloopWijzer of het later regelen via het machtigingenmenu. Hiervoor is een instructie beschikbaar.

U kunt ook verzoeken krijgen van een leverancier om uw data te mogen leveren. In dat geval kunt u eenvoudig al of niet akkoord gaan met het verzoek. U bepaalt altijd zelf aan wie u machtigingen afgeeft. Na het afgeven, wijzigen,  intrekken van of een verzoek voor een machtiging ontvangt u per mail altijd een bevestiging hiervan.

Bent u zelf leverancier? U kunt als leverancier een datakoppeling met de Centrale Database KringloopWijzer realiseren.


Vereisten voor datakoppeling
Om het automatisch laden mogelijk te maken is het nodig dat:

  • uw leverancier gekoppeld is aan de Centrale Database KringloopWijzer;
  • u deze leverancier machtigt om de digitaal beschikbare gegevens over uw bedrijf automatisch in te laden.


Overzicht gekoppelde leveranciers
Steeds meer leveranciers zijn gekoppeld aan de Centrale Database KringloopWijzer. U vindt hier een actueel overzicht van de gerealiseerde datakoppelingen en de verwerkingstijd van de gegevens