Gegevens verzamelen

Veel gegevens die nodig zijn om de KringloopWijzer in te kunnen vullen, zoals I&R, Zuivel, Bodem, Voer, Mest, zijn via datakoppelingen automatisch in te laden. Daarnaast voert u zelf data in.

Om de KringloopWijzer nauwkeurig in te kunnen vullen, is het advies deze gegevens gedurende het jaar te verzamelen. Welke actie u wanneer moet uitvoeren ziet u op de jaarkalender.