KringloopWijzer invullen

U kunt inloggen op de KringloopWijzer via de blauwe button rechts bovenaan deze website. Het inloggen op de KringloopWijzer verloopt via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning minimaal Niveau 2+? Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl. Geef na de aanvraag bij uw leverancier aan dat de eHerkenning ook moet gelden voor de KringloopWijzer.

 

De eerste keer inloggen
Na de eerste keer inloggen wordt u gevraagd om uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens in te vullen. Vervolgens kunt u aangeven of u een volmacht wilt geven aan een adviseur. Deze kan dan voor u de gehele KringloopWijzer beheren.

 

Adviseur
U kunt uw adviseur ook machtigen om delen van uw KringloopWijzer te beheren, in te zien of de uitkomsten elektronisch op te vragen. Uw adviseur kan hiervoor een verzoek bij u indienen, of u kunt zelf uw adviseur een machtiging geven. Hetzelfde geldt voor het machtigen van leveranciers voor het maken van datakoppelingen. Daarmee worden delen van uw KringloopWijzer automatisch ingevuld. Machtigingen zijn ook later te regelen via het machtigingenmenu.

Daarnaast voert u zelf data in. Hiervoor moet u gedurende het jaar diverse acties ondernemen.

Gebruikersvoorwaarden
Bij het eerste keer inloggen krijgt u de keuze om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Veilige omgeving
De KringloopWijzer is een webapplicatie, die draait vanaf uw internetbrowser. Alle data en ook de software staan op een zwaar beveiligde server die alleen via een beveiligde inlog toegankelijk is.

Demo
Wilt u eerst oefenen met de KringloopWijzer? U kunt hier een demo aanvragen.

Indiendatum
De KringloopWijzer over 2017 moet uiterlijk 15 mei 2018 ingediend zijn, tenzij uw zuivelorganisatie anders voorschrijft.