Cursus KringloopWijzer voor gevorderden

De KringloopWijzer geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor de melkveehouder nog beter kan sturen op de benutting van mineralen.

U bent niet onbekend met het invullen en analyseren van de KringloopWijzer. Maar toch loopt u nog tegen vragen aan om een volledig uitgewerkt adviesplan op te kunnen stellen. 

Tijdens deze cursus voor gevorderden gaan we in klein groepsverband aan de slag met het opstellen van volledig uitgewerkte adviesplannen. Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

Deelnemers

De cursus voor gevorderden is met name gericht op adviseurs, maar docenten en melkveehouders zijn ook welkom voor deelname. Bij deelname aan deze cursus verwachten wij dat u over gedegen basiskennis en -ervaring beschikt.

Heeft u nog geen ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer en het inzetten van de KringloopWijzer als managementinstrument? Dan is de basiscursus wellicht interessant voor u.

Meer informatie over de basiscursus KringloopWijzer

Programma cursus voor gevorderden

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie verschillende melkveebedrijven.

Per bijeenkomst zal in kleine groepjes een concreet adviesplan voor de betreffende melkveehouder worden opgesteld. Aan het eind van een cursusdag presenteren de kleine groepjes hun adviesplan aan de anderen. Eventuele onderlinge verschillen in de adviesplannen worden daarna uitvoerig besproken.

Door de kleine groepen en de aanwezigheid van twee trainers per bijeenkomst, is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

Locatie en tijdstip
De cursus voor gevorderden vindt in 2021 definitief plaats op melkveebedrijven in regio Noord.
De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Regio Noord

Donderdag 23 september 2021
Donderdag 7 oktober 2021
Donderdag 28 oktober 2021

De cursus vindt plaats met maximaal 16 deelnemers.

Kosten
De eigen bijdrage bedraagt € 795,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Maike Hanenberg (mhanenberg@ltonoord.nl).

Aanmelden cursus voor gevorderden

De inschrijving voor de cursus voor gevorderden is inmiddels gesloten. 

Bent u geïnteresseerd in de basiscursus? Maak dan uw interesse kenbaar bij Maike Hanenberg (mhanenberg@ltonoord.nl). U ontvangt dan bericht zodra de cursus opnieuw van start gaat.