Actie in juni - oktober: Monstername en weide-uren

Neem BEX-waardige monsters van nieuwe graskuilen. Doe dat 4 tot 6 weken na het kuilen. En houdt het aantal weide-uren bij van uw melkvee.