Acties in september

Hierbij een overzicht met handige acties en tips om mee aan de slag te gaan in de maand juni.

•    Voorkom broei in kuilen
•    Fosfor in krachtvoer monitoren loont
•    Zaai tijdig vanggewas in na maïs
•    Rapport KringloopWijzer handig hulpmiddel bij evaluatie bemesting
•    Bepaal zelf optimaal overgangsrantsoen