Jaarkalender

Veel gegevens die nodig zijn om de KringloopWijzer in te kunnen vullen, zijn via datakoppelingen automatisch in te laden. Daarnaast voert u zelf data in. Om de KringloopWijzer nauwkeurig in te kunnen vullen, is het advies deze gegevens gedurende het jaar te verzamelen. Met dit overzicht heeft u ze handig op een rij staan.

Een overzicht met handige acties om mee aan de slag te gaan in de maand januari.

Een overzicht met handige acties en tips om mee aan de slag te gaan in de maand februari.

Een overzicht van handige acties en tips om mee aan de slag te gaan in de maand maart.

Een overzicht met handige acties en tips om mee aan de slag te gaan in de maand maart.

Uiterlijk 15 mei 2018 moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer over 2017 invullen en indienen. Wanneer u dit niet uiterlijk 15 mei indient, heeft dit bepaalde gevolgen.
Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met uw zuivelonderneming. 

Een overzicht met handige acties en tips om mee aan de slag te gaan in de maand juni.

Neem BEX-waardige monsters van nieuwe graskuilen. Doe dat 4 tot 6 weken na het kuilen. En houdt het aantal weide-uren bij van uw melkvee.

In juli maakt u een inschatting van het aandeel klaver in uw grasland. Klaver in het grasland zorgt voor een goede benutting.

Een overzicht met handige acties en tips om mee aan de slag te gaan in de maand juni.

Neem tussen september en november BEX-waardige monsters van nieuwe maiskuilen.

De laatste actiepunten voor het indienen van de KringloopWijzer.

Welke acties zijn handig om te doen vóór 1 januari 2019?