Webinar 2020 - Sturen op broeikasgassen met de KringloopWijzer

Op 15 december van 13.00-14.00 uur, organiseerde het projectteam KringloopWijzer een webinar over broeikasgasemissies op het melkveebedrijf. Kijk dit webinar terug.

Kijk het webinar 'Sturen op broeikasgassen' terug

Ferry Leenstra (WUR), Frank Gort (Nevedi) en Kees Magré (Exlan) gingen onder leiding van Han Swinkels (ZuivelNL) met u in gesprek. De sprekers deelden hun (wetenschappelijke) kennis en belangrijkste adviezen aan melkveehouders.

Ferry Leenstra nam u mee in haar onderzoek naar circulariteit en broeikasgassen met accent op de melkveehouderij en gaf u inzicht in de verschillende te onderscheiden broeikasgassen en de processen waar ze bij vrijkomen. Frank Gort verzorgde een introductie over de carbon footprint berekeningen van mengvoeders en hoe dat is geïmplementeerd in de KringloopWijzer. Vervolgens deelde Kees Magré zijn ervaringen met maatregelen die op het melkveebedrijf genomen kunnen worden om broeikasgasemissie te reduceren en hoe je daar met behulp van de KringloopWijzer op kunt sturen.

Vraag en antwoord

Vragen die tijdens de uitzending zijn gesteld zullen in januari 2021 worden beantwoord op deze pagina.

Wat is een webinar?

Webinars zijn een interactieve manier om deel te nemen aan een online bijeenkomst. Als deelnemer kijkt u op uw eigen computer via een live verbinding naar een uitzending. Vanuit een studio geven de sprekers uitleg over een thema. Via een chatfunctie kunt u vragen stellen aan de sprekers. Zij zullen zoveel mogelijk vragen beantwoorden tijdens de uitzending. Overige vragen worden van een antwoord voorzien en gepubliceerd op de website www.mijnkringloopwijzer.nl. Vragen? Stuur een mail naar communicatie@mijnkringloopwijzer.nl.

Webinar KringloopWijzer 2020 - Sturen op broeikasgassen