Aanmelden Najaarsbijeenkomst 2018

Net als voorgaande jaren organiseren we bijeenkomsten om u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen rondom de KringloopWijzer. Dit jaar staan de ontwikkelingen rondom het Dashboard Milieu en Klimaat centraal. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over het huidige gebruik van de KringloopWijzer als managementtool. 

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de bijeenkomst. 

Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

13.00 uur Inloop
13.30 uur Welkom door Han Swinkels
13.45 uur

Presentatie ‘Visie DZK in relatie tot het Dashboard Milieu en Klimaat’ door een afgevaardigde van Duurzame Zuivel Keten

14.15 uur Presentatie ‘Dashboard Milieu en Klimaat en de KringloopWijzer vanuit het oogpunt van de bedrijfsadviseur’ door een senior adviseur lid Nevedi/VLB
14.45 uur  Pauze
15.00 uur Plenaire discussie aftrap door Frans Keurentjes / Wil Meulenbroeks (Stuurgroep KLW)
15.45 uur Samenvatting en afsluiting door Han Swinkels
16.00 uur Einde bijeenkomst

 

Gedurende de inloop en de pauze krijgt u de gelegenheid om uw belangrijkste vragen bij ons aan te leveren. Op deze manier hopen we de discussie en vragenronde optimaal te benutten.