Machtigingen

Veel gegevens voor de KringloopWijzer zijn via datakoppelingen automatisch in te laden vanaf de systemen van uw leverancier(s). Zo worden delen van de KringloopWijzer automatisch ingevuld en periodiek bijgewerkt.

Machtigingen RVO
Naast de machtigingen die u kunt instellen bij de Centrale Database KringloopWijzer dient u ook aanvullend, indien gewenst, een tweetal machtigingen van RVO in uw dossier op www.mijnrvo.nl in te stellen. Het gaat om het leveren van perceelsgegevens en VDM-gegevens. Die kan de Centrale Database KringloopWijzer niet voor u instellen bij RVO. In deze instructie leest u hoe de machtigingen aan RVO-zijde af te geven.

Machtigingen datakoppelingen
Maak het uzelf gemakkelijk en machtig uw leveranciers voor het leveren van gegevens. Het bespaart u veel handwerk en het is goed voor de kwaliteit, zodat u de KringloopWijzer als een goed managementinstrument kunt inzetten. Meer informatie over datakoppelingen

Machtigingen adviseur
U heeft de mogelijkheid om een volmacht af te geven aan uw adviseur om voor u de gehele KringloopWijzer inclusief de gegevensmachtigingen te beheren.

Leveranciers machtigen

U kunt leveranciers zelf machtigen. Dat doet u de eerste keer dat u zich aanmeldt op de KringloopWijzer of het later regelen via het machtigingenmenu. 

U kunt ook verzoeken krijgen van een leverancier om uw data te mogen leveren. In dat geval kunt u eenvoudig al of niet akkoord gaan met het verzoek. U bepaalt altijd zelf aan wie u machtigingen afgeeft. Na het afgeven, wijzigen,  intrekken van of een verzoek voor een machtiging ontvangt u per mail altijd een bevestiging hiervan.

Bent u zelf leverancier? U kunt een datakoppeling met de Centrale Database KringloopWijzer realiseren. Neem contact op met de KringloopWijzer via support@mijnkringloopwijzer.nl of T. 073 52 33 245 (tijdens kantooruren).

Vereisten voor datakoppeling

Om het automatisch laden mogelijk te maken is het nodig dat:

  • uw leverancier gekoppeld is aan de Centrale Database KringloopWijzer;
  • u deze leverancier machtigt om de digitaal beschikbare gegevens over uw bedrijf automatisch in te laden.

Steeds meer leveranciers zijn gekoppeld aan de Centrale Database KringloopWijzer. U vindt hier een actueel overzicht van de gerealiseerde datakoppelingen en de verwerkingstijd van de gegevens.

Veelgestelde vragen

Nog meer weten over machtigingen en datakoppelingen?

Lees de veelgestelde vragen

Handleidingen voor machtigingen en datakoppelingen

Download hier de beschikbare handleidingen voor het instellen van machtigingen en datakoppelingen, en bekijk de instructievideo (voor adviseurs).

Instructievideo Machtigingen - Voor melkveehouders (vanaf 4:40 minuten) en adviseurs